Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Ambities genoeg! Wie helpt de resultaten monitoren?

25 februari 2016

Leestijd ± 1 minuut

De afgelopen week won Nederland de eerste prijs als beste logistieke regio in de VerkehrsRundschau Markenstudie Image-Ranking. Ook uit onderzoek van Prologis blijkt dat Nederland het goed doet als logitieke hotspot. Dat leest u hier. Om die hoge positie te behouden, heeft de Topsector Logistiek een ambitieus actieprogramma opgesteld dat ervoor moet zorgen dat in 2020 bepaalde KPI’s gehaald worden.

Om te monitoren wat de voortgang is, zoekt Connekt namens de Topsector Logist_MG_6091iek een partij die de komende 4 jaar monitort wat de bereikte resultaten ten gevolge van het topsectorenbeleid zijn. Hiervoor is een aanbesteding gepubliceerd op Tenderned. Deze aanbesteding is bedoeld om een raamovereenkomst te sluiten met een partij die de bereikte resultaten ten gevolge van het topsectorenbeleid gedurende de komende 4 jaar gaat monitoren en één maal per jaar een monitor oplevert. De nadruk ligt hierbij in eerste instantie op de vermindering van wegtransport kilometers (acties Synchromodaal Transport en 4C)  en CO2 reductie (acties Synchromodaal Transport, Stadslogistiek en 4C).

Meer informatie

Wilt u meer lezen over deze opdracht? Alle documenten staan op Tenderned onder nummer 93227.