Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Actuele calls en aanbestedingen

Aanmelden voor

Actuele calls en aanbestedingen

Actuele calls en aanbestedingen

24 april 2015

Leestijd ± 1 minuut

Momenteel lopen er meerdere calls en aanbestedingen die zijn uitgezet door de Topsector Logistiek welke bijdragen aan de diverse doelstellingen en KPI’s.

Onder andere de Aanbesteding Buitenlandpromotie staat open voor inschrijvingen, waarmee de Topsector Logistiek per perceel één raamovereenkomst met één contractpartij voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van de actie Buitenlandpromotie stimuleert. Tevens staat de TKI Call Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector open voor inschrijvingen. Hiervoor kan via NWO financiering  worden aangevraagd voor projectvoorstellen voortkomende uit innovatie-communities waarmee kennis wordt gegenereerd die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek. Een andere lopende prijsvraag is de Prijsvraag Uitrol Synchromodaal Netwerk, waarvan het doel is uitvoeringsprojecten te laten starten die tot doel hebben synchromodale ketens in te richten en vervoersstromen ook daadwerkelijk over deze synchromodale ketens af te handelen. Voor deze prijsvraag zijn onlangs de Eerste Nota van Inlichtingen en de presentatie van de informatiebijeenkomst beschikbaar gesteld.

Daarnaast kunnen  innovatieve mkb’ers vanaf 19 mei subsidie aanvragen voor de MIT-regeling. Het kabinet en regio’s stellen gezamenlijk 50 miljoen euro beschikbaar. Door deze samenwerking wordt innovatiesteun voor een ondernemer eenvoudiger en de slagingskans hoger.