Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

‘Seamless’: Nederlandse logistiek in het licht van digitale transformatie

Aanmelden voor

‘Seamless’: Nederlandse logistiek in het licht van digitale transformatie

‘Seamless’: Nederlandse logistiek in het licht van digitale transformatie

04 december 2018

Leestijd ± 3 minuten

Aad Veenman: “Zo maken we het mogelijk om onze business te bouwen op de uitwisseling van data, gebaseerd op onderling vertrouwen.”

In het nieuwe trendboek ‘Seamless’ nemen trendwatcher Adjiedj Bakas en Portbase en Cargonaut u mee in de toekomst van logistiek. Aad Veenman, voorzitter van de Topsector Logistiek verzorgt het voorwoord van het boek dat is uitgegeven door de Nederlandse Port Community Systemen Cargonaut en Portbase. Seamless biedt de lezer inzichten in de digitale transformatie in de logistiek en dient daarnaast als hulpmiddel voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora Van Nieuwenhuizen, die binnenkort haar digitale strategie aan de Tweede Kamer presenteert. Het boek geeft handvatten om de digitale transport agenda vorm te geven en geeft richting aan de digitale transformatie in de logistieke sector.

Seamless schetst het historisch perspectief en de onontkoombare veranderingen waaraan het speelveld van de logistieke sector onderhevig is: disruptieve spelers, e-commerce, steeds hogere eisen van verladers en consumenten, de toenemende mogelijkheden van digitalisering en de onuitputtelijke hoeveelheden logistieke data. De auteurs hebben hun eigen visie, kennis en inspiratie gecombineerd met inzichten van tal van kopstukken (heden en verleden) uit de traditionele logistiek, aangevuld met cases van disruptieve spelers.

Toekomst
Het boek sluit naadloos aan op de toekomst van de logistiek. Zo wordt het logistieke proces door digitalisering en kunstmatige intelligentie steeds meer gestroomlijnd. Logistieke data worden wereldwijd steeds toegankelijker en uitwisselbaar. En binnen 10 jaar is het ‘fysieke internet’ een feit. Dankzij sensoren en chips die rechtstreeks communiceren met transport- en logistieke systemen zullen goederen zelf de meest efficiënte weg van begin- tot eindpunt vinden, zonder dat daar nog een mens aan te pas komt.

In het boek vindt u tips over hoe BV Nederland mee kan stromen in de digitale ontwikkeling. Zo gaan de schrijvers in op het op orde brengen van de digitale basisinfrastructuur, standaardisatie en een goede onderlinge samenwerking.

Praktijk
Voor het op een veilige manier vertrouwelijke data uitwisselen is een belangrijke rol weggelegd voor de Port Community Systemen, zoals Portbase en Cargonaut. Vanuit hun bestaande rol in het delen en beschermen van data voor hun havencommunities zijn zij een belangrijke schakel in de basisinfrastructuur en het faciliteren van standaardisering en onderlinge samenwerking. Vooral voor kleinere spelers zal de kracht van de community die deze federatieve platforms bieden van grote en wellicht zelfs onmisbare waarde zijn.

De visie van Seamless is in lijn met de activiteiten die het Neutraal Logistiek Informatie Platform onderneemt. NLIP faciliteert het drempelloos delen van data om op deze manier de logistieke sector klaar te stomen voor de digitale toekomst. Voorbeelden zijn Papierloos Transport, de ketensamenwerking in Green FastLanes, de Single Window functie van Portbase en Cargonaut, deze laatste partij faciliteert de communicatie tussen logistieke bedrijven en de overheid.

Uitdaging
Dit boek laat zien dat we als logistiek Nederland stevig zullen moeten investeren in standaardisatie, de basis data-infrastructuur en intensievere samenwerking om de toppositie van Nederland als logistieke speler op duurzame wijze te behouden.

MUST READ
Wilt u zich klaarstomen voor de logistiek van de toekomst en de juiste handvatten tot uw beschikking hebben? Bestel uw boek hier.