Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Prijsvraag standaarden Stadslogistiek open tot 19 okt

Aanmelden voor

Prijsvraag standaarden Stadslogistiek open tot 19 okt

Prijsvraag standaarden Stadslogistiek open tot 19 okt

06 oktober 2015

Leestijd ± 1 minuut

De Topsector Logistiek heeft op 2 september 2015 binnen de actie NLIP een nieuwe prijsvraag uitgeschreven. Het doel van de prijsvraag is de kennis en creativiteit van de markt te benutten. Bedrijven kunnen projectvoorstellen indienen die leiden tot blijvende implementatie en adoptie van een berichtenstandaard voor stadsdistributie.

In de logistieke sector is de vrachtbrief de basis voor opdrachtverlening en facturatie. Er zijn ontwikkelingen gaande om papieren vrachtbrieven te vervangen door elektronische vrachtbrieven en daarvan afgeleide elektronische facturen. Deze elektronische vrachtbrief zorgt onder andere voor proces-/ketenoptimalisatie in de logistieke sector, beperking van de transactiekosten, verbetering van de informatievoorziening voor toezichthouders etc.

De implementatie van een elektronische berichtenstandaard leidt hiermee niet alleen tot een verbeterde informatie-uitwisseling in de logistieke sector, maar ook tot een vermindering van het aantal toetredingsbarrières voor verladers, transporteurs en andere logistieke dienstverleners om samen te werken in de context van één of enkele SDC’s. De elektronische berichtenstandaard kan daarmee als basis dienen voor toepassing in SDC-initiatieven in het kader van bijvoorbeeld Green Deal Zero Emission, Stadslogistiek of Beter Benutten.

De vergoeding is per winnaar maximaal €50.000 Euro exclusief BTW. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. De door de Deelnemer in te brengen cofinanciering is minimaal gelijk aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. De cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit.

Belangrijke data

 U kunt vragen stellen tot 7 oktober 2015 via Tenderned of via het emailadres TsLogistiek@connekt.nl. De antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd in een Nota van Inlichtingen op www.tenderned.nl.

De inschrijving mag ingeleverd worden tot 19 oktober 2015 15.00 uur.

Meer informatie

Verdere informatie over den prijsvraag kunt u vinden in de aanbestedingsstukken op www.tenderned.nl onder nummer 76702.