Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aanbesteding: Projectmanager & Consultant Team Emissie Monitoring

Aanmelden voor

Aanbesteding: Projectmanager & Consultant Team Emissie Monitoring

Aanbesteding: Projectmanager & Consultant Team Emissie Monitoring

Stichting Connekt is via een aanbesteding op zoek naar een projectmanager en een consultant voor het Team Emissie Monitoring van het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. In deze positie vervullen de kandidaten een sleutelrol voor langere tijd. Hieronder leest u meer over de functie. Inschrijven kan tot en met 11 oktober 2022.

30 augustus 2022

Leestijd ± 2 minuten

Het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen heeft als doel om de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof- en CO2-reductie te realiseren. Dit programma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).  Als onderdeel van SEB streeft het Programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen om binnen afzienbare tijd een beperkt aantal test- en ontwikkellocaties (“Living Labs”) in Nederland te kiezen. In deze Living Labs en projecten is er vraag naar monitoring van de uitstoot van CO2, maar ook van NOx, van zowel mobiele werktuigen op de bouwplaats als van logistieke bewegingen om goederen op de bouwplaats te krijgen.

De taak van het Team Emissie Monitoring is:

 • de ontwikkelde methodiek en “sand-box” tooling te beta-testen en verder uit te ontwikkelen/engineeren in de praktijk, gericht op grootschalige toepassing
 • de methodiek en tools in living labs en projecten toe te passen, zodat monitoring informatie wordt verkregen voor deze projecten en living labs
 • toepassingsrichtlijnen te ontwikkelen gebaseerd op praktijkervaring

Over de functies

De beoogde activiteiten van de projectmanager zijn onder andere: 

 • Team Emissie Monitoring leiden
 • Ontwikkelingsplan opstellen, evalueren en bijstellen
 • Verantwoordelijk voor managen teamopdracht op aspecten tijd, geld, behalen resultaat
 • Netwerk van betrokken partijen enthousiasmeren, overtuigen om mee te doen
 • Communicatie extern en intern
 • Rapporteren aan Programmamanager

Rol van de Consultant:

 • Trekken van toepassingsontwikkeling van methodologie en tooling in de praktijk
 • Data ophalen bij ketens/gebruikers en deze enthousiasmeren om mee te doen
 • Vertrouwen geven over goed behandelen van gevoelige data: uitwerken van, of informatie verstrekken over beveiliging van door de bedrijven verstrekte basisdata bij verwerking in de sand-box of andere tools
 • Data laten verwerken in tooling
 • Ontwikkelen verbeterde visuele presentaties van verwerkte data op basis van feedback uit de markt
 • Testen in de praktijk, terugkoppelen naar gebruikers, leercyclus opzetten
 • Toepassingsrichtlijnen ontwikkelen

Het is mogelijk de overeenkomst twee keer met een jaar te verlengen. Kijk op TenderNed voor alle informatie over deze aanbesteding.