Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aanbesteding: Ontsluiting logistieke data zeehavens

Aanmelden voor

Aanbesteding: Ontsluiting logistieke data zeehavens

Aanbesteding: Ontsluiting logistieke data zeehavens

09 augustus 2018

Leestijd ± 3 minuten

Eén van de doelen van de Topsector Logistiek is het delen van logistieke data te faciliteren. Dit gebeurt onder andere door digitale berichtstandaarden te (helpen) ontwikkelen en/of implementeren (denk aan eCMR) en het gebruik of beheer van datamodellen te ondersteunen (zoals het OpenTripModel of WCO datamodel). Daarnaast ondersteunt de Topsector Logistiek het afsprakenstelsel iSHARE, die eenduidige identificatie, autorisatie en authenticatie van gegevens mogelijk maakt. Om het gebruik van logistieke data te stimuleren, loopt er vanaf nu een aanbesteding met als doel samen te werken met partijen die ladinggegevens gaan ontsluiten aan derde partijen.

Ontsluiting ladinggegevens

Het uitwisselen van digitale gegevens tussen de verschillende stakeholders in de logistiek essentieel. Zo kunnen controltowers pas effectief opereren als zij de data tot haar beschikking hebben van relevante logistieke spelers. Daarnaast kunnen stadsdistributiecentra alleen opereren met hulp van de data van transporteurs en / of verladers die hun zendingen in het gerelateerde centrum afgeleverd moeten krijgen. Ook kunnen partijen alleen op basis van de logistieke data besluiten om hun lading al dan niet via een andere vervoerwijze (van weg naar barge bijvoorbeeld) te laten vervoeren.

Het ontsluiten van ladinggegevens aan bestaande contractuele partners is in de logistiek ketens gebruikelijk. Zonder deze ontsluiting zou bijvoorbeeld een transporteur niet – namens zijn verlader – zendingen kunnen afleveren. De ontsluiting van ladinggegevens aan derde partijen, zoals controltowers, stadsdistributiecentra, alternatieve vervoerders of andere partijen waarmee nog geen contractuele relatie bestaat, is echter niet gebruikelijk. Juist deze ontsluiting aan derde partijen, kan aantoonbaar leiden tot efficiëntie en optimalisatie in de logistieke keten. Denk hierbij aan bundelingsmogelijkheden door transporteurs, route-optimalisaties door controltowers, data-analyse en optimalisatie voorstellen door logistieke consultants of wetenschappers.

Randvoorwaarden

Om logistieke data – en dan met name ladinggegevens – te ontsluiten aan derde partijen, zijn er enkele randvoorwaarden:

1. Er moet een partij zijn die deze data beheert/bezit/controleert en deze in al dan niet gebundelde vorm ter beschikking wil gaan stellen aan derde partijen. Liefst gebaseerd op een toekomstbestendige API architectuur of er worden open datamodellen en of beschikbare data standaarden gebruikt.
2. Deze partij kan deze data alleen geautoriseerd (dus met toestemming van juridische of maatschappelijke belanghebbenden) ter beschikking stellen aan derde partijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een generiek Identificatie en Autorisatie Mechanisme (AIM) zoals iSHARE.

Deelnemen

Deze opdracht is vooral bedoeld voor partijen die actief zijn in de logistieke sector op het gebied van IT dienstverlening. Van deze partijen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over data van ladinggegevens – al dan niet namens hun bestaande klanten en andere stakeholders. We denken dan bijvoorbeeld aan platform providers, logistieke marktplaatsleveranciers, leveranciers van TMS en/of WMS systemen of Community Platform Providers.

Deze opdracht focust zich op ladinggegevens gerelateerd aan het achterland van zeehavens. Dit heeft te maken met projecten met een directe relatie met onze zeehavens die op dit moment spelen, of op korte termijn gaan spelen in de logistieke sector. Denk hierbij aan de MIRT corridor projecten. Of meer specifiek het project ‘controltower achterland zeehavens’ waarin ontsluiting van deze ladinggegevens van grote toegevoegde waarde gaat zijn.

Meer weten of aanmelden? Lees meer op TenderNed (kenmerk: 193118)