Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

4C4Chem laat belangrijke voordelen ketensamenwerking zien

Aanmelden voor

4C4Chem laat belangrijke voordelen ketensamenwerking zien

4C4Chem laat belangrijke voordelen ketensamenwerking zien

18 december 2013

Leestijd ± 1 minuut

In het 4c4Chem-project werken bedrijfsleven en kennisinstituten samen aan de ontwikkeling van innovatieve supplychain-processen. Deze zijn gericht op een aanzienlijke efficiency-toename voor de supply chain in de chemische industrie, een gunstige  concurrentiepositie voor het chemisch industriecluster en een business case voor een start-up.

Het 4c4Chem-project is een initiatief van de drie grootste chemische bedrijven in Nederland (SABIC, Shell en Dow), een grote vervoerder in de chemische industrie (Den Hartogh), een innovatieve platformontwikkelaar (Cargogator), de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie), Dinalog en de TU Eindhoven.

Gezamenlijk beslissen

De focus van het project ligt op ketensamenwerking en samenwerking tussen ketens. Dit benadrukt het belang van het samenbrengen van betrokken onderdelen van de supply chain gericht op samenwerking in de logistiek. Transport, voorraden en andere resources worden gedeeld, zodat er gezamenlijk beslissingen kunnen worden genomen. Deze leveren de deelnemende bedrijven meer voordeel op dan wanneer ze solo zouden opereren.

Doelstellingen

Het project heeft drie doelstellingen: plannen, combineren en bundelen. Deze concepten leiden respectievelijk tot  de verbetering van transportvoorspelling en -planning, virtueel samenbrengen van voorraden en andere resources en het bundelen van containertransportstromen. Het project is in september 2012 gestart en wordt afgesloten in 2015. De tussenresultaten zijn vastgelegd in factsheets. Deze zijn voor iedereen toegankelijk op de website www.dinalog.nl en beschrijven de innovatieve concepten  op hoofdlijnen.

Positieve impact

Een bijkomend resultaat van het project is dat Kelly Klawer, een pas afgestudeerde student van de TU Eindhoven, de Dow Chemical Master Thesis Award heeft gewonnen voor haar scriptie met de titel ‘New business model for horizontal supply chain collaboration in the commodity industry’.