Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsector Logistiek massaal aanwezig bij jaarcongres in Rotterdam

Aanmelden voor

Topsector Logistiek massaal aanwezig bij jaarcongres in Rotterdam

Topsector Logistiek massaal aanwezig bij jaarcongres in Rotterdam

02 april 2015

Leestijd ± 3 minuten

Op woensdag 1 april organiseerde de Topsector Logistiek haar jaarcongres ‘Mapping the Future of Logistics’ in De Doelen in Rotterdam. Aad Veenman, Boegbeeld van de Topsector Logistiek, heette de ruim 900 gasten welkom en stelde dat de Topsector Logistiek voor enorme logistieke uitdagingen staat, die we als sector alleen kunnen aangaan door samen te werken en elkaar te versterken.

De Topsector Logistiek verandert in razend tempo, volgens Veenman. De Tweede Maasvlakte, de komst van steeds grotere schepen, technologische ontwikkelingen zoals platooning trucks, the internet of things, het fysieke internet, zero emissie in de binnenstad en zondagse beleveringen van de retail zijn slechts een greep uit de ontwikkelingen in de sector. Als het de Topsector Logistiek lukt om hier goede antwoorden op te formuleren, behoudt de sector haar stevige leidende positie. Bovendien is de Topsector Logistiek ‘enabler’ voor andere (top)sectoren en draagt een succesvolle aanpak van uitdagingen binnen de Topsector Logistiek rechtstreeks bij aan het succes van andere (top)sectoren.

Innovatiekracht

Lidewijde Ongering directeur-generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wees er op dat de verwachtingen voor het goederenvervoer buitengewoon positief zijn, mede dankzij de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De overslagcapaciteit wordt ruim verdubbeld. Dat creëert kansen. Ongering prees de innovatiekracht van het bedrijfsleven, maar benadrukte ook dat de krachten gebundeld moeten worden om écht te kunnen innoveren. Er is dus ook een rol weggelegd voor de overheid. Er komt extra financiering van 15 miljoen euro. TKI logistiek voert de regie over het onderzoeksdeel en Connekt over de uitvoering van logistieke pilots.

Daarnaast is gestart met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur en bereikbaarheid. Ook is er aandacht voor slimme oplossingen om de goederenstromen nog duurzamer en efficiënter af te handelen. Ongering verwees onder meer naar de inrichting van corridors richting het achterland, synchromodaal transport en snel en papierloos vervoer via digitalisering. Het ministerie zet daarmee de lijn voort om niet slechts te kijken naar meer infrastructuur, maar ook te investeren in innovatieve oplossingen in de logistiek. Ongering: “Logistiek is de kunst van het slim organiseren. Daar zit muziek in. Belangrijk is dat we oog houden voor elkaars kwaliteiten en elkaar weten te vinden in de juiste toonsoorten. Zo kunnen we elkaar versterken.”

Oprichting TKI Dinalog

De extra bijdrage van het ministerie van IenM stelt het TKI Logistiek en Connekt in staat om het aantal onderzoeksprojecten en pilots op het gebied van duurzame en innovatieve logistiek uit te breiden. Aad Veenman kondigde tijdens het congres ook een verder samengaan van het TKI Logistiek en Dinalog aan. De besturen van de organisaties (met daarin Dinalog, NWO en TNO) gaan vanaf deze zomer door als TKI Dinalog met ministeries van EZ en IenM als publieke financiers. Veenman: “Het TKI Dinalog zal zich met dezelfde inzet en focus richten op het ontwikkelen van kennis en de valorisatie ervan ten behoeve van het bedrijfsleven. Het TKI Dinalog heeft nu al een stevige portefeuille met 50 projecten waar aan gewerkt wordt of gaat worden. Dat zegt veel over de rol van de logistiek in de samenleving en de manier waarop we kunnen verbinden.”

Mapping the Future of Logistics

Mapping the Future of Logistics is het eerste jaarcongres voor en door de Topsector Logistiek. Het congres is georganiseerd door Connekt, Dinalog, NWO en TNO. Van de meer dan 900 deelnemers was ruim de helft afkomstig uit het mkb, grootbedrijf en multinationals. De overige deelnemers waren verdeeld over overheid, onderzoeks- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Keynote speakers waren Aad Veenman, Lidewijde Ongering en Eric Ballot (Mines Paris Tech). Daarnaast waren er break outsessies over onder meer innovatie in de logistiek, ketensamenwerking, synchromodaliteit, stadsdistributie en de band tussen KennisDC’s en het bedrijfsleven.