Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De actielijn Buitenlandpromotie werkt aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.
In dit project is een propositie ontwikkeld voor exportactiviteiten met betrekking tot containerstromen en achterlandverbindingen en bundeling van ladingstromen. De kennis en kunde voor export op het gebied van bundeling van ladingstromen bestaat uit ketenregie kennis, -producten en –activiteiten. In dit project lag de focus op het vergroten van het aandeel bedrijven die logistieke activiteiten in en/of vanuit Nederland laat uitvoeren of aansturen. De volgende activiteiten zijn daartoe onder meer ondernomen: market intelligence, organiseren van Special Interest Group meetings, een nadere invulling van de propositie en uitwerking in een actieplan en het uitdragen van de propositie. Het project heeft onder meer geresulteerd in een propositie Supply Chain Coordination.
Voor meer informatie, artikelen en proposities, zie: www.hollandlogisticslibrary.com

Deelnemers

Buck Consultants International · Dinalog · EP Nuffic · TKI Dinalog