KPI’S

Voor de Topsector Logistiek zijn zes KPI’s vastgesteld. Lees hieronder meer over de tussenstand en opbouw van deze KPI’s.

Tussentijdse resultaten op de KPI’s

In oktober 2019 zijn de cijfers bekend geworden van de monitor over 2018. Deze vierde monitor voor de Topsector Logistiek laat zien dat er concrete stappen zijn gezet om de logistiek in Nederland via innovaties effectiever en duurzamer uit te voeren. Het Topteam heeft de resultaten van de monitors gebruikt om bij te sturen in het programma. Zo is Duurzaamheid als eigen actie opgenomen in de agenda, om een hogere bijdrage te kunnen realiseren aan de KPI CO2-reductie. De Topsector Logistiek streeft ernaar alle streefwaarden te overtreffen. Bekijk hieronder de tussentijdse resultaten (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Infographic Topsector Logistiek
Vastgestelde KPI’s

De resultaten van de Topsector Logistiek worden gemeten in zes vastgestelde KPI’s, waaraan streefwaarden zijn verbonden:
1. Extra omzet van nieuwe ketenregie activiteiten – in 2020 dragen Ketenregie activiteiten € 17,3 miljard bij aan het BBP;
2. Aantal vrachtkilometers dat van de weg wordt gehaald – in het jaar 2020 worden jaarlijks minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg gehaald;
3. CO2 besparing – in het jaar 2020 wordt 73.700 ton CO2 bespaard of voorkomen;
4. Het aantal bedrijven dat zich met logistieke of ketenregie activiteiten vestigt in Nederland, dan wel logistieke activiteiten in Nederland laat uitvoeren of aansturen – is in 2020 ten opzichte van 2010 gestegen met 50%. Oftewel er worden per jaar 100 bedrijven en activiteiten naar Nederland gehaald;
5. Uitstroom van gekwalificeerde professionals in de arbeidsmarkt met een logistiek opleiding en grondige kennis over de innovatiethema’s – in 2020 is de uitstroom op HBO/WO niveau gestegen met 50% naar 1785 personen per jaar;
6. Eerste positie in Europa op World Logistics Performance index (2020).