Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Doel van het project:
Er moet meer onderwijsmateriaal ter beschikking komen op HBO
en WO-niveau over de ontwikkelingen in global supply chains. Dit is een
specifieke niche in het domein van supply chain management, en er is weinig
regulier aanbod in termen van onderwijscasus uit de reguliere kanalen van de
(Amerikaanse) business schools. Het doel van dit project is daarom om casemateriaal
te ontwikkelen in het domein van international trade management en het snijvlak
met global supply chain management.

Inhoud van het project:
Er zijn twee cases ontwikkeld. De eerste case behandelt
classificatievraagstukken voor een multinational, waarbij een interessant
spanningveld bestaat tussen global beleid en lokale afwijkingen daarvan. Deze
case is anoniem, omdat het betrokken bedrijf een transformatie aan het
doormaken was, en de problematiek zoals die in de case beschreven wordt
gevoelig lag op dat moment.

De tweede case gaat over Harley Davidson, een bedrijf dat
veel last heeft gehad van de handelsoorlog die door Trump is gestart in 2018.
In de jaren daarna heeft Harley Davidson tevergeefs geprobeerd met een supply
chain redesign de negatieve effecten van die handelsoorlog te mitigeren. Deze
case is volledig gebaseerd op publieke informatie, en daarmee kan het bedrijf
in de case ook met naam en toenaam genoemd worden.

Resultaat van het project:
Het resultaat is de twee onderwijscases. De eerste case is
gevalideerd in het vak Global Supply Chain Management, en de tweede case is gevalideerd
met studenten van de RSM in twee keuzevakken (Ports in Global Networks en
Advanced Topics in Global Supply Chain Management). De cases gaan ook gebruikt
worden in de MSc Customs and Supply Chain Compliance in jan 2024.