Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: Het ontwikkelen van een onderwijscase gebaseerd op de recente blokkade van het Suezkanaal (Evergreen)in 2021, waarin de samenhang, de grenzen aan en de kwetsbaarheid van het wereldwijde transportsysteem voor het voetlicht gebracht worden aan studenten van logistieke en maritieme opleidingen. 

Inhoud: Er zijn drie perspectieven uitgewerkt in de case study: Economisch, Logistiek en Juridisch.Voor elk perspectief is een onderwijscase ontwikkeld. De drie perspectieven hebben hun eigen leerdoelstellingen en verhalen vanuit een professional perspectief (narrative). Daarnaast zijn de onderwijscases ook in drie verschillende vakken toegepast die passen bij het perspectief van de onderwijscase (Ship management, Port Economics en International Maritime Law). Eindresultaat is een onderwijscase die bestaat uit een beschrijving van de achtergrondprofiel (gebaseerd op theoretisch kader) van het schip, vaargebied en plaatselijke autoriteiten. Deze informatie wordt gebundeld in een accident report.

De tools bestaan uit:

  1. Accident Report
  2. Slide deck in PowerPoint; aansluitend op het Accident Report
  3. Drie onderwijscases waarbij voor elk een versie voor de student en een versie voor de docent beschikbaar is. Studenten moeten zich tijdens het behandelen van de cases een bepaalde rol aannemen: maritiem advocaat, havenmeester etc.

Resultaat: Het resultaat is een impact assessment van schaalvergroting in scheepvaart op haven- en transportinfrastructuur. In de casus zal niet alleen het nautische perspectief aan bod komen, maar ook het haven- en achterland perspectief. Daarin worden zowel de wereldwijde problematiek alsook Europese en landelijke vraagstukken betrokken. Deze onderwijscase is geschikt voor een brede groep studenten van verschillende studierichtingen van zowel wo- als hbo-opleidingen als ook voor professionals; zoals havenmanagers en maritieme/ SCM analisten. De casus is niet alleen relevant voor het toepassingsgebied Supply Chains, maar ook voor het toepassingsgebied Multimodale Corridors.