Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen Knauf

Aanmelden voor

Duurzaam concurrentievermogen Knauf

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon
Footprint Programma ontwikkeld met als doel om in de periode 2021-2023 Carbon
Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoudsystematiek
te maken. Het doel van dit project is om voor het bedrijf Knauf een CO2-analyse
uit te voeren om het duurzaam concurrentievermogen te evalueren. Voor dit
bedrijf is de meerwaarde dat ze op een veilige en vertrouwde manier kan
kennismaken met Carbon Footprinting, en zichzelf kan vergelijken met anderen
zonder dat dat in de publiciteit komt, of misbruikt kan worden. Voor de
Topsector is de meerwaarde dat er referentiegegevens ontstaan die gebruikt
kunnen worden om het Carbon Footprinting programma verder in te vullen en te
ontwikkelen.

Inhoud van het project:
Knauf Insulation levert isolatiematerialen voor
uiteenlopende toepassingen en wil graag duurzaamheid tot een strategisch doel maken.
Zij willen niet alleen meten, maar reduceren, gezamenlijk met hun logistieke
partners. Er zijn eerst een aantal transporteurs gerekruteerd uit de community
van Knauf. Vervolgens is een nulmeting gedaan. Iedere transporteur heeft
vervolgens geleerd zelfstandig besparingen te identificeren door middel van begeleiding
en maandelijkse rapportages.

Resultaat van het project:
Het resultaat is dat de gerekuteerde transporteurs in staat
zijn om emissies te meten, maandelijks te rapporteren, en reductiekansen te herkennen,
realiseren en monitoren. Ook zijn geanonimiseerde resultaten verzameld ter
behoeve van de vergelijking met andere bedrijven.