Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Doel: Ontwikkeling van een digitale leeromgeving in de vorm van een logistiek laboratorium (digital twin). Met actuele gefingeerde datasets gekoppeld aan luchtvracht per stakeholder (expediteur, afhandelaar, trucker, luchtvaartmaatschappij) kunnen studenten een praktijksituatie simuleren in het kader van hun (afstudeer) onderzoek. Voor het krijgen van community stakeholders inzicht in datastromen en het digitale logistieke proces (datagedreven logistiek). Studenten kunnen luchtvrachtbedrijven door data ondersteunen bij het optimaliseren van hun processen. Studenten krijgen inzicht in de werking van logistieke processen in een digitale omgeving, gebaseerd op werkelijke datastromen. De digital twin geeft stakeholders inzicht in de wijze waarop digitale transformatie bijdraagt in het transparant, voorspelbaar en planbaar maken van vervoer over de weg van de luchtvracht en de afhandeling van luchtvracht op een mainport tussen ketenpartijen.

Inhoud: Er is digital twin gebouwd en een video gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de werking van de digital twin (het platform) en hoe deze te gebruiken is, door zowel studenten als professionals. Omdat het hier een nieuw concept betreft is het nog lastig deze in de huidige vorm over te brengen aan andere hogescholen of professionals. Daarom is Inholland in contact gebracht met de HAN, lector Dennis Moeke – speerpunt Datagedreven logistiek, om de toepassing van digital twins in het onderwijs en naar organisaties samen op te pakken. Aan de basis ligt het project Trucking CDM-platform van de Hogeschool Inholland.

Deze Digital Twin is geschikt voor derde- en vierdejaars hbo-studenten met uitbreiding naar andere logistieke opleidingen van andere hogescholen (via het Landelijk Platform Logistiek) en universiteiten. Ook relevant voor de opleidingen Finance, Business en IT-management en (Technische) Informatica. Daarnaast de gehele internationale luchtvracht community.