Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Doel van het
project:

In de Topsector Logistiek wordt een
meerjarig Carbon Footprint Programma ontwikkeld met als doel om in de periode
2021-2023 Carbon Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige
boekhoudsystematiek te maken. Het doel van dit project is om voor het bedrijf Overmeer
een CO2-analyse uit te voeren om het duurzaam concurrentievermogen te
evalueren. Voor dit bedrijf is de meerwaarde dat ze op een veilige en
vertrouwde manier kan kennismaken met Carbon Footprinting, en zichzelf kan
vergelijken met anderen zonder dat dat in de publiciteit komt, of misbruikt kan
worden. Voor de Topsector is de meerwaarde dat er referentiegegevens ontstaan
die gebruikt kunnen worden om het Carbon Footprinting programma verder in te
vullen en te ontwikkelen.

Inhoud van het project:

Overmeer is een groothandel met verschillende
vestigingen voor zelfstandigen in de bouw en wil graag duurzaamheid tot een
strategisch doel maken. Er zijn eerst een aantal transporteurs gerekruteerd uit
de community van Overmeer. Vervolgens is een nulmeting gedaan. Iedere
transporteur heeft vervolgens geleerd zelfstandig besparingen te identificeren
door middel van begeleiding en maandelijkse rapportages.

Resultaat van het project:

Het resultaat is dat de gerekruteerde
transporteurs in staat zijn om emissies te meten, maandelijks te rapporteren,
en reductiekansen te herkennen, realiseren en monitoren. Ook zijn
geanonimiseerde resultaten verzameld ter behoeve van de vergelijking met andere
bedrijven.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het
verduurzamen van) transport en logistiek. Producenten en transporteurs kunnen
deze informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.