Home events Gebiedslogistiek: zicht op logistieke stromen en concepten in (toekomstig) bruisende stadswijken

Gebiedslogistiek: zicht op logistieke stromen en concepten in (toekomstig) bruisende stadswijken

De ontwikkeling van stedelijke gebieden biedt kansen om de logistiek anders te organiseren. Het droombeeld van de toekomst bestaat uit efficiënte logistieke processen met uitstootvrij vervoer, gesloten kringlopen, minimale hinder voor de gebruikers van het gebied en maximale waarde voor alle ketenpartners. Om nieuwe logistieke concepten voor stedelijke gebieden te ontwerpen is zicht nodig op de verwachte volumes. Dit is extra uitdagend als een gebied nog in ontwikkeling is, zoals het Rotterdamse Merwevierhaven en het Amsterdamse Universiteitskwartier. Hoe brengen we de logistieke vraag van deze gebieden in kaart? En welke kansen en uitdagingen zijn er om dat droombeeld waar te maken?

Wat komt u tijdens het webinar te weten?

CILOLAB: het Living Lab voor Stadslogisitiek | www.cilolab.nl
De Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam nemen beide deel aan het livingslabproject CiloLab. Tijdens het webinar delen lector Kees Machielse en onderzoeker Susanne Balm hun aanpak, tussentijdse bevindingen en ervaringen van twee deelonderzoeken:

– Het Rotterdamse deelonderzoek is gericht op het in kaart brengen van materiaalstromen die het Rotterdamse Merwevierhaven-gebied in- en uitgaan en op basis van die gegevens slimme logistieke concepten toe te passen. De aanname is dat voor het realiseren van een lokale circulaire economie op detailniveau inzicht moet zijn over welke materialen er zijn, wat er mee gebeurt en of daardoor bundeling of beter (her)gebruik mogelijk is. Wat voor het ene bedrijf afval is kan voor het andere bedrijf weergrondstof zijn. En als dat op lokaal niveau gebeurt dan is er milieuwinst te behalen doordat aanzienlijk minder transport noodzakelijk is. De stromen worden op bedrijfsniveau geanalyseerd. In het webinar zal ingegaan worden op de aanpak van dit onderzoek.

– Het Amsterdamse deelonderzoek is o.a. gericht op het Universiteitskwartier: de nieuwe binnenstadscampus van de Universiteit van Amsterdam. Doordat de kades hier letterlijk voor je ogen instorten wordt de roep om logistieke oplossingen luider en luider. De UvA draagt als grote inkoper bij aan de logistieke drukte en uitstoot in de stad, door de levering van o.a. kantoorbenodigdheden, catering en pakketten. Via hun inkoopgedrag zijn zij in staat nieuwe logistieke oplossingen te creëren. Namelijk door leveranciers te stimuleren en te faciliteren om goederenstromen te bundelen en door te kiezen voor uitstootvrij vervoer naar, van en op de campus. Om de oplossingen te kunnen ontwerpen, is eerst meer kennis nodig van de verwachte logistieke vraag.

De experts

Ir Kees Machielse
Ir Kees Machielse is lector Transitie van de Haven bij de Hogeschool Rotterdam. Hij doet onderzoek naar hoe nieuwe technologische en economische ontwikkelingen het functioneren en gebruik van de haven van Rotterdam in de (nabije) toekomst beïnvloeden. Het zoeken naar duurzame invullingen is daarbij een vast onderdeel. Hij werkt daarbij veelvuldig met scenario’s om de verschillende uitwerkingsmogelijkheden tastbaar en bespreekbaar te maken. Hij heeft een achtergrond in n stedelijke en regionale economie.

 

 

Susanne Balm
Susanne Balm is projectleider en onderzoeker in het lectoraat City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt samen met bedrijven, overheden, onderzoekers en studenten aan praktijkgericht onderzoek naar logistiek in de stad. In haar projecten combineert zij kennis van logistiek, energie en (inkoop)gedrag om te komen tot nieuwe inzichten voor grootstedelijke vraagstukken. Hiervoor werkte zij als consultant Logistiek bij TNO. Susanne behaalde haar Master Spatial, Transport and Environmental Economics aan de Vrije Universiteit.

 

 

Datum

28 okt 2020
Verlopen!

Tijd

15:00 - 16:00

Lokale tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:28 okt 2020
  • Tijd: 10:00 - 11:00

Kosten

Gratis

Meer Info

Bekijk het webinar

Locatie

online
Categorie
Topsector Logistiek

Organisator

Topsector Logistiek
Email
info@topsectorlogistiek.nl
Bekijk het webinar
QR code