Spring Platform: een virtueel 4C vrachtplatform voor Limburgse distributie in tuinbouw

Projecttitel: Spring Platform – Een virtueel 4C vrachtplatform voor Limburgse distributie in tuinbouw.
Actielijn: Neutraal Logistiek Informatie Platform
Projectnummer: PTL 05.006

Looptijd: 2016 – 2017 – implementatie en begeleiding eerste helft 2018
Projectpartners: Verlader 1: Kwekerijen Frank Coenders BV
Verlader 2: Bouten & Vergeldt Boomkwekers BV
Verlader 3: Lakei BV
Transporteur 1: Mercuur Smart Logistics BV
Transporteur 2: P.M. Van Zaal Transport BV
Projectleiders: Bart Vannieuwenhuyse (TRI-VIZOR) en Eric Brouwers (ProSales)

1. Wat is er aan de hand?

De regionale daghandel in de tuinbouw verloopt vaak niet kostenefficiënt. De te kleine volumes (hoofdzakelijk in Noord-Limburg gegenereerd en afgeleverd voorbij de grens in Duitsland), laten het de transporteur vaak niet toe om optimaal te vervoeren. Bovendien rijden verschillende transporteurs in dezelfde regio vergelijkbare rondritten. De strakke tijdsschema’s staan een optimalisatie vaak ook in de weg.

Door lading uit te wisselen via een vrachtplatform kunnen transporteurs hun ritten beter benutten, wat ook gunstig is voor de kwekers. Bovendien kan zo de service naar hun klanten verhoogd worden. De transporten worden betrouwbaarder en kwaliteitsvoller.

2. Wat doet het project daaraan?

De doelstelling van dit project is: ‘Het ontwikkelen van een adequaat virtueel vrachtplatform waarop orders in regionale, Limburgse daghandel voor tuinbouw samenkomen en verdeeld worden aan de hand van transparante spelregels en met een faire gain sharing’.

De scope is in eerste instantie regionaal. Het gaat om de distributie van orders die regionaal hun oorsprong én bestemming hebben. Transporteurs dienen verschillende pick-ups (laadpunten) en drops (lospunten) te combineren in hun ritten. Daarnaast kan het verzamelen (collectie) naar een lokale/regionale hub en het uitleveren (distributie) vanuit die lokale/regionale hub hieraan gekoppeld worden. Zo kunnen ook veiling- en internationale transporten meegenomen worden.

De ontwikkelingen van het Spring Platform met als belangrijkste onderdelen het connectiviteitsplatform en de app voor de administratie van de lege karren, werden respectievelijk uitgevoerd door Nallian uit Vlaanderen en Phact uit Venray.

Eénmaal het platform op volle kracht, verbetert zowel de Totale Logistieke Kost (TLK), het service level naar de klant als de duurzaamheid substantieel

3. Wat levert het project op en voor wie?

Eénmaal op volle kracht (met slimme vrachtuitwisselingen, optimale benutting van vrachtwagencapaciteiten) verbetert het platform zowel de Totale Logistieke Kost (TLK), het service level naar de klant (handelaren) als de duurzaamheid substantieel.

 • Het business model geeft volgende resultaten voor de huidige cluster (cfr. opschaling 1, zie verder):
  Totale Logistieke Kost (TLK): -30% (op een initiële transportomzet van 14 mio Euro);
 • Service level: verbetering met 20% (reactief) tot 50% (proactief – mits synchroniseren);
 • Duurzaamheid: 220.000 voertuigkilometers per jaar minder en ruim 200 ton CO2 reductie

Bij de volle ontwikkeling, met opschaling naar achtereenvolgens verschillende regio’s, niches en sectoren komen we tot de volgende resultaten:

 • Totale Logistieke Kost (TLK): -40% (op een initiële transportomzet van 210 mio Euro, indicatief);
 • Service level: verbetering met 20% (reactief) tot 50% (proactief – mits synchroniseren);
 • Duurzaamheid: 4,4 mio voertuigkilometers per jaar minder en ongeveer 4.100 ton CO2 reductie!
  Bij cross-sectorale synchronisatie (opschaling 4, zie verder) kan pas echt gesproken worden van een opschaaleffect. Niet alleen worden geografische clusters met elkaar verbonden via efficiënte shuttle services. De cross-sectorale samenwerking binnen een bepaalde regio genereert extra bundelingsopportuniteiten en gedeelde capaciteiten (zie ook volgende principeschema’s).

4. Welke kansen biedt dit project verder?

Het is nodig om het bestaande Spring Platform naar het volgende niveau te tillen. Dit project biedt de volgende kansen:

 • Governance structuur – samenwerkingsverband opzetten, neutraal, deskundig en duurzaam;
 • Slimme applicaties integreren op platform (o.a. rittenoptimalisatie);
 • Meer kwekers, logistieke dienstverleners en handelaren laten aanhaken; (bijvoorbeeld: van 10 kwekers/handelaren naar 30 à 40 en van 2 transporteurs naar 5);
 • Uitbreiding naar andere regio’s/tuinbouwgebieden, sectoren en andere agro-niches (food).

opschaling cross-sectoraalDe eerste twee componenten vallen onder de noemer het platform verduurzamen en slimmer maken. De laatste twee componenten zijn opschalingen. Deze opschalingen worden in bijgevoegd figuur schematisch voorgesteld:

 • Opschaling 1: verdieping van de oorspronkelijke cluster;
 • Opschaling 2: connecteren met soortgelijke regio’s/tuinbouwgebieden
 • verruiming;
 • Opschaling 3: connecteren met andere agro-niches (clustereffect multipliceren) – cross-sectorale bundeling;
 • Opschaling 4: connecteren met andere sectoren (clustereffect optimaliseren) – cross-sectorale synchronisatie.

Een vervolgproject is noodzakelijk. Zonder extra support dreigt hetgeen gerealiseerd opnieuw te verdwijnen. Er dient nog verder geïnvesteerd te worden (zie business model):

 • De fundamenten (connectiviteitsplatform) zijn er via het voorafgaand 4C project;
 • Aanhaking op afsprakenstelsel iShare en/of andere standaarden (o.a. GLN-code, Floricode, FloraMondo);
 • Connectie met andere branches/sectoren/ niches/regio’s
YOU MIGHT ALSO LIKE