Social Innovator Logistics Limburg

Projecttitel: Social Innovator Logistics Limburg
Actielijn: Human Capital
Projectnummer: PTL 10.023

Looptijd: 2017 – 2018
Projectpartners: Deelnemers: Welsi, KLG Europe, MTI, Broekman Logistics, Thijs Logistiek, Wessem, DHL, Kempen Transport BV, DSV,  Wetron

Partners: Windesheim, Fontys, Provincie Limburg, KennisDC Logistiek, TNO, Topsector Logistiek, ELC, TLN

Projectleider: Fred Nooijen, Fontys Hogescholen/KennisDC Logistiek

1. Wat is er aan de hand?

De gedachte achter Social Innovator is dat iedereen binnen een organisatie iets te zeggen heeft in het slimmer organiseren. Het is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties zodat het bedrijf en medewerkers succesvoller worden. Voorbeelden van slimmer organiseren met medewerkers is dat iedereen meedenkt over verbeteringen in betrokkenheid, motivatie, leercurve, uitdagingen en ambities, besluitvorming, automatisering en concurrentiepositie et cetera.

Onderzoek heeft aangetoond dat Sociale Innovatie een grote bijdrage levert aan een hoger innovatievermogen van een onderneming, een hogere productiviteit van de werknemers, nieuwe klanten aantrekt, hogere omzet en winstgroei genereert en de tevredenheid van medewerkers verhoogt. Daarnaast helpt het om werken in de logistiek aantrekkelijker te maken en verschaft het bedrijven in de sector ook een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

2. Wat doet het project daaraan?

Het doel van Social Innovator Logistics Limburg is om Sociale Innovatie hoger op de agenda van bedrijven te krijgen.

Tien bedrijven uit de logistieke sector in Limburg worden begeleid in hun deelname aan het pilot project Social Innovator Logistics Limburg (SILL). De kerngedachte is om deze groep van 10 Limburgse bedrijven te enthousiasmeren en klaar te stomen als een soort kopgroep die het predicaat Social Innovator Logistics (Limburg) (predicaat naam en logo in ontwikkeling) ontvangen.

Het doel van het project Social Innovator Logistics Limburg is om de deelnemers te enthousiasmeren en vervolgens te ondersteunen om hun organisatie sociaal innovatiever te maken. Sociale innovatie is niet alleen agenderen, maar daadwerkelijk in de organisatie structureel inbedden en als voorbeeld laten dienen voor andere bedrijven binnen de sector.

Daarnaast worden de kaders voor landelijke uitrol geschetst van het te doorlopen proces en de ontwikkelde kennis, ervaringen en tools, om dit project ook landelijk/ in andere provincies te starten, zowel binnen de logistieke sector als (op termijn ook) sector overstijgend.

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties zodat het bedrijf en de medewerkers succesvoller worden.

3. Wat levert het project op en voor wie?

Bedrijven leren hoe, en gaan acties ondernemen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor hun huidige medewerkers en voor potentiële medewerkers. Ze werken dus aan Employer Branding.

Beoogde effecten zijn o.a.:

  • meer doorgroeimogelijkheden en betrokkenheid van medewerkers binnen de (logistieke) organisatie
  • hogere productiviteit per medewerker o.a. door slimmer werken en meebewegen in verandering(en)
  • vergroten acceptatie en adaptie van (nieuwe) technologie(ën) waardoor deze beter renderen
  • verhogen effectiviteit van instroom van nieuwe medewerkers en reductie / voorkomen van personeelsverloop; tekorten personeel terugdringen.
  • verbeteren van het imago van de organisatie en van de logistieke sector in zijn geheel

4. Welke kansen biedt dit project verder?

Bedrijven binnen het project zijn heel enthousiast. Het idee is om voor dit project een ‘blauwdruk’ te ontwikkelen, zodat het project ook in andere regio’s in de logistieke sector kan worden geïnitieerd en op termijn ook sector overstijgend. Daarnaast zijn we aan het polsen of de pilotbedrijven behoefte hebben aan een vervolg op SILL en hoe we dit vervolg dan zouden moeten invullen.

SILL is inmiddels opgenomen als deelproject in 1 van de programmalijnen in de Roadmap Sociale Innovatie Logistiek (Taskforce SI). SILL kan onlosmakelijk ook model staan of worden gebruikt voor allerlei onderzoeksdoeleinden t.b.v. de andere 2 programmalijnen uit deze Roadmap Sociale Innovatie Logistiek.