• 30 november 2020

NDL van start met exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde

NDL van start met exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde

NDL van start met exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde 1000 677 Topsector Logistiek

Topsector Logistiek zet qua internationalisering in op exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde uit Nederland. Het verzilveren van kansen op dit gebied vraagt om het inrichten en verder ontwikkelen van een ecosysteem van gelijkgezinde bedrijven. Maar ook een eenduidig aanspreekpunt om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen en effectief in te kunnen spelen op actuele kansen en mogelijkheden in het buitenland. Dit geldt dan voor zowel voor bestaande als nieuwe, nog te ontwikkelen logistieke producten, kennis en kunde. De exportmonitoring van de afgelopen jaren biedt een basis om verder uit te bouwen en specifieke producten aan toe te voegen. Om hieraan verder invulling te geven, heeft de Topsector Logistiek aan NDL gevraagd dit nader op te pakken.

Ambitie NLD

In de strategie 2020-2025 van NDL is aangegeven dat het de ambitie is van NDL om, naast het aantrekken van logistieke investeringen en ladingstromen, ook een rol te spelen bij de exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde. Zij zijn dan ook bijzonder verheugd dat met ingang van 2 november Arjan Kuipers bij NDL is gestart als trade development manager. In opdracht van de Topsector Logistiek, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en NLinBusiness gaat Arjan het komend jaar aan de slag met een aantal concrete initiatieven om vraag en aanbod naar logistieke producten, kennis en kunde aan elkaar te koppelen en om de haalbaarheid van een logistieke exportorganisatie vast te stellen.

Arjan Kuipers

Arjan was de afgelopen tien jaar business development manager/director bij Simed en Philips en heeft daarvoor in verschillende functies bij de RVO/Senter (o.a. NFIA en EBRD) gewerkt. Ook heeft hij in het bestuur van de taskforce Healthcare gezeten, die zich specifiek met exportbevordering bezighoudt. Zijn logistieke ervaring is relatief beperkt, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door zijn internationale ervaring op het gebied van business development, publiek-private samenwerking en exportbevordering. Vanuit het NDL-team wordt hij ondersteund om zich snel met de logistieke wereld vertrouwd te maken.