• 30 november 2020

Accelerator Call 2020 staat open!

Accelerator Call 2020 staat open!

Accelerator Call 2020 staat open! 1000 667 Topsector Logistiek

Goed nieuws! De ‘Accelerator Call’ 2020 staat nu open! Met deze call sluit NWO aan op de agenda van de Topsector Logistiek en wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector.

Het doel van deze call is om onderzoekers die al gefinancierd zijn door NWO of TKI Dinalog in eerdere onderzoeksprogramma’s van de Topsector Logistiek kansen te bieden om aanvullende onderzoeksvragen of initiatieven te adresseren die specifiek en welomschreven zijn en binnen een jaar kunnen worden afgerond. Het doel van deze oproep is om in te spelen op de behoefte aan b.v. aanvullende onderzoeksbehoeften op basis van nieuwe ontwikkelingen en ad-hocvragen en om het gebruik van de kennis die voortkomt uit onderzoek te vergemakkelijken.

Een voorstel kan zich bijvoorbeeld richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld aanvullende kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

Download call for proposal – Accelerator 2020

Klik hier voor meer informatie.