• 6 november 2020

Update STREAM Goederenvervoer: Impact van batterijproductie op CO2-uitstoot van elektrische vrachtvoertuigen

Update STREAM Goederenvervoer: Impact van batterijproductie op CO2-uitstoot van elektrische vrachtvoertuigen

Update STREAM Goederenvervoer: Impact van batterijproductie op CO2-uitstoot van elektrische vrachtvoertuigen 1000 667 Topsector Logistiek

Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van de Topsector Logistiek een update verzorgd van het handboek STREAM Goederenvervoer. In deze vernieuwde versie is ook in kaart gebracht wat de impact is van batterijproductie op de CO2-emissies tijdens de levenscyclus van elektrische vrachtvoertuigen.

CO2-emissies batterijproductie

De studie concludeert dat de CO2-uitstoot bij de batterijproductie snel gedaald is en verder zal dalen. De batterijproductie zorgt voor een toename in de CO2-emissies bij de productie van voer- en vaartuigen, maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de afname van emissies in het gebruik. Dat verschil zal nog groter worden naarmate batterijen efficiënter geproduceerd worden, de levensduur van de batterij toeneemt en de CO2-emissies van elektriciteitsproductie afnemen.

STREAM Goederenvervoer 2020

Nieuw in STREAM 2020 zijn de kentallen voor luchtvracht en een hoofdstuk over de emissies van voertuigproductie en infrastructuurgebruik.

STREAM Goederenvervoer 2020 is een handboek met emissiefactoren per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart zeevaart en luchtvaarttransport. Aanleiding voor deze update is dat door Europese voertuignormen en vlootvernieuwing, overheidsbeleid en technische vooruitgang, de emissies van transport sinds 2014 (basisjaar in STREAM 2016) zijn veranderd. Daarnaast zijn vanuit metingen aan voer- en vaartuigen nieuwe inzichten ontstaan over de werkelijke emissies van voertuigen. Onder de naam STREAM (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) publiceert CE Delft al een aantal jaar rapporten met emissiekentallen van transport. De emissiekentallen uit de STREAM-studies worden veelvuldig gebruikt door beleidsmakers, bedrijven, onderzoekers en adviseurs voor het maken van beleidsafwegingen omtrent vraagstukken op het gebied van modal shift, wagenparkvernieuwing en footprinting.

Meer lezen

Het complete Nederlandstalige rapport is hier te lezen. Het rapport is tevens hier beschikbaar in het Engels.

STREAM Goederenvervoer 2020

STREAM Freight Transport 2020