• 3 november 2020

Zeeman start met duurzamer vervoer per trein naar Spanje

Zeeman start met duurzamer vervoer per trein naar Spanje

Zeeman start met duurzamer vervoer per trein naar Spanje 1000 666 Topsector Logistiek

Textielketen Zeeman start na een succesvolle pilot in 2019 definitief met intermodaal transport naar Spanje. De pilot in 2019 is goed verlopen, in samenwerking met Shuttlewise en CTT Pernis. Bestemming Barcelona was in deze fase het speerpunt. Zeeman maakte gebruik van 45-foot-containers om een maximaal aantal rolcontainers naar Barcelona te vervoeren met producten voor de winkels.

Intermodaal transport

Zeeman is in Spanje actief sinds 2015 met winkels in en om Barcelona, maar anno 2020 ook in de regio’s rondom Valencia, Zaragoza en Madrid. In heel Spanje heeft Zeeman nu ruim 70 winkels, en in Europa bijna 1300. Herjon Conen, manager Transport: “Door de toenemende volumes moeten we ook kijken naar alternatieven die minder druk leggen op onze footprint. Intermodaal is bij uitstek geschikt voor een lang traject als Barcelona. Per container zal onze CO2 footprint afnemen. De verwachte vermindering is zo’n 150.000 kg per container per jaar, zonder dat we meerkosten in de supply chain krijgen.”

Off-Road

Vanuit het programma Off-Road is het mooi om te zien dat een bedrijf als Zeeman kiest voor een modal shift om daarmee hun vervoer te verduurzamen. Binnen het programma Off-Road wordt synchromodaliteit gestimuleerd. Dit programma maakt onderdeel uit van het actieprogramma Lean & Green Europe, dat in Nederland mogelijk wordt gemaakt en uitgevoerd door de Topsector Logistiek en Connekt. Het doel van dit programma is het op gang brengen van de dialoog tussen verladers en vervoerders, om daarmee internationale  logistieke corridors bloot te leggen en de mogelijkheden voor synchromodale vervoersoplossingen binnen deze corridors te verkennen en op gang te brengen.