• 3 september 2020

Sessie ‘Contactloos transport in tijden van Corona’ op Congres Topsector Logistiek

Sessie ‘Contactloos transport in tijden van Corona’ op Congres Topsector Logistiek

Sessie ‘Contactloos transport in tijden van Corona’ op Congres Topsector Logistiek 1024 481 Topsector Logistiek

Digitale standaarden zoals de eCMR bieden volgens de theorie prachtige mogelijkheden voor efficiënt transport. Iedereen lijkt het te willen. Er wordt al jaren aan getrokken, koplopers werken ermee en er zijn eindeloos veel pilots en proeven gedaan. Maar in de praktijk blijken de hobbels nog altijd zo groot te zijn, dat de echte digitale doorbraak uitblijft. Hoe kunnen we het burning platform van Corona gebruiken, om de logistieke sector -die essentieel is voor de samenleving, maar tegelijk een grote potentiële verspreidingshaard- massaal deze switch te laten maken? 

Online sessie

Luister en praat mee tijdens het gesprek tussen Math Heetkamp van glasleverancier Scheuten Glas en Annelies Geldhof van internationaal transporteur Middlegate -beiden ervaren gebruikers van de eCMR- en Sjoerd Boot van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, onder leiding van Michiel Haarman van de Topsector Logistiek. 

Noteer het vast in de agenda: woensdag 9 september om 14.15 uur. Meld u kosteloos aan

Over de sprekers

Annelies Geldhof is als site manager van Middlegate Zeebrugge verantwoordelijk voor de gehele logistieke operatie rond Zeebrugge, België. Naast België is Middlegate Europe ook gevestigd in de UK. De eCMR ondersteunt voor hen het gehele proces van planning, aansturing van alle chauffeurs via de boordcomputers tot aan de financiële afwikkeling. Dit levert hen -onder meer- 70% tijdwinst voor de administratie, waardoor medewerkers efficiënter kunnen worden ingezet. Implementatie vergde behalve aanpassingen van de eigen systemen ook medewerking van personeel, ketenpartners en klanten, en van de overheid. Annelies kan uit de praktijk vertellen over de hobbels, tegen- en meevallers in dit proces, en wat belangrijke leerpunten zijn voor brede implementatie van de eCMR.

Annelies Geldhof

Math Heetkamp is centraal logistiek manager van Scheuten Glas, een grote glasleverancier in Europa. Hij is verantwoordelijk voor inkoop van logistiek en emballage beheer in de Benelux en Duitsland. De eCMR vervangt de papieren vrachtbrief en de achterliggende processen worden volledig geautomatiseerd. Ook de registratie van de emballage (glasbokken), digitale leverbonnen en vastlegging van aflevering met een foto wordt gefaciliteerd. Al met al levert het Scheuten veel tijdwinst op en goed inzicht in de logistieke stromen. Scheuten opereert wereldwijd, maar door regelgeving is de inzet van de eCMR vooralsnog beperkt tot de Benelux en Frankrijk. Math belicht de implementatie van de eCMR vanuit de kant van de verlader, de opdrachtgever van de logistieke operatie.

Math Heetkamp

Sjoerd Boot is voor het ministerie verantwoordelijk voor de realisatie van een digitale infrastructuur voor de logistiek, de zgn. ‘Basis Data Infrastructuur’. Stip op zijn horizon is een federatieve infrastructuur waarop alle bestaande en nieuwe systemen en platformen van overheid en marktpartijen via een afsprakenstelsel en slimme technische voorzieningen aan elkaar zijn verbonden. En logistieke data naadloos wordt gedeeld. Wat is de ‘roadmap’ naar die stip, wat doet de overheid precies, wat betekent dit voor de logistiek en de mogelijkheden voor (contactloos) transport? Sjoerd Boot werkte tevens jarenlang voor Transport en Logistiek Nederland en kan daarmee de koppeling leggen tussen praktijk en beleid.

Sjoerd Boot

Michiel Haarman, programmamanager bij de Topsector Logistiek op het vlak van data
delen en digitalisering, zal de gesprekspartners uitdagen om helder te krijgen wat nu de werkelijke belemmeringen zijn geweest om de eCMR te implementeren. Om gezamenlijk en met de wederzijdse ervaringen de sectorbrede adoptie van de eCMR een grote zet vooruit te kunnen geven.

Michiel Haarman

Middlegate en Scheuten Glas hebben de implementatie van de eCMR gerealiseerd met twee verschillende eCMR providers, resp. met Pionira en Collect + Go. Binnen Nederland zijn diverse eCMR providers actief, waaronder TransFollow, CargoLedger, LZP, App2track, LocatieNU en Transporeon.

Deze online sessie is een van de 30 sessies die u kosteloos kunt volgen tijdens het online Topsector Logistiek congres.