• 31 augustus 2020

Containervervoer in beeld, van zeeschip tot vrachtwagen

Containervervoer in beeld, van zeeschip tot vrachtwagen

Containervervoer in beeld, van zeeschip tot vrachtwagen 1000 375 Topsector Logistiek

Elk jaar worden zo’n 4,5 miljoen containers gelost in een Nederlandse haven. De meeste komen op zeeschepen binnen in de havens van Rotterdam en Amsterdam, om daarna met binnenvaart-schepen, treinen en vrachtwagens verder ons land of Europa in te gaan. Een volledig overzicht van dit containervervoer ontbreekt. Het CBS onderzoekt in een pilot in opdracht van Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de route van containers door Nederland van begin tot eind in beeld te brengen. Nieuwe data van vervoersbedrijven en data van de douane zijn daarbij essentieel. 

Belangrijk voor beleid 

Rijkswaterstaat adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over onderhoud en gebruik van wegen en water. Voor nauwkeurige voorspellingen is het van belang om te weten hoeveel en welke goederen, op welke manier en waar vandaan naar Nederland komen en waar ze ons land binnenkomen. Een volledig beeld van de goederenvervoersketen is voor Rijkswaterstaat daarom erg belangrijk. De roep om meer asfalt is groot, maar soms kan beter benutten van bestaande infrastructuur net zoveel opleveren en goedkoper zijn. 

Gedetailleerde informatie over het goederenvervoer in Nederland draagt ook bij aan efficiënter gebruik van asfalt- en waterwegen zegt Herman Wagter, programmamanager innovatie bij de Topsector Logistiek.

Pilot containerdata 

Het CBS brengt zowel goederen- als vervoersstromen door Nederland in kaart. De goederenvervoer-statistieken zijn ingedeeld naar vervoersmiddel: zeevaart, binnenvaart, spoor en over de weg. Momenteel ontbreekt het zicht op de lading van individuele containers en de routes die ze afleggen. Om het overzicht van het goederenvervoer in Nederland completer te maken, gaf Rijkswaterstaat opdracht tot een pilot om aanvullende data te verzamelen. De pilot loopt tot 1 september 2020. Na 1 september worden de resultaten van de pilot geanalyseerd en geëvalueerd.  

De verwachting is dat met de verkregen data de verdeling van containervervoer over de verschillende vervoersmodaliteiten inzichtelijk te maken is en daarmee de kansen voor de modal shift van weg naar water en ook spoor op te sporen. Door de efficiëntere data-inwinning en verwerking, komen de gegevens sneller en naar verwachting goedkoper beschikbaar voor overheid én bedrijfsleven. De resultaten en het evaluatierapport van de pilot ‘Containervervoer in de keten beter in beeld’ verschijnen naar verwachting dit najaar. 

Unieke prestatie 

‘Als het lukt om het containervervoer op die manier in kaart te brengen, dan is dat een fantastische prestatie en uniek in Europa’, stelt Wagter. ‘Als de pilot succesvol blijkt dan zal deze informatiebron vast en zeker structureel gebruikt worden in het voorgenomen Modal Shift programma, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek nu ontwikkelen. We gaan dan deze digitale dataverzameling structureel vormgeven en uitbreiden. Ook willen we verder over de grens kijken, naar Duitsland en België, zodat we ook de internationale ketens van goederenvervoer verder in kaart kunnen brengen.’ 

Lees het gehele artikel op de website van het CBS