• 6 augustus 2020

Europees geld voor Nederlandse infrastructuur

Europees geld voor Nederlandse infrastructuur

Europees geld voor Nederlandse infrastructuur 1000 667 Topsector Logistiek

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Rijn en 6,5 miljoen euro voor beveiligde truckparkeerplaatsen. Om het spoorgoederenvervoer te verbeteren is er 8 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor aanpassingen aan het spoor bij Amersfoort en 8,7 miljoen euro voor het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.

Europese medefinanciering Topcorridors  

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen.

Er wordt zo’n 84 miljoen euro aan investeringen gedaan in de Topcorridors voor drie binnenhavens en Truckparkings. Voor het realiseren van de maatregelen zijn succesvolle subsidie-aanvragen in Brussel gedaan. Door te kijken wat er nodig is vanuit de hele goederencorridors en niet slechts op één locatie, heeft de gezamenlijke aanpak geleid tot tot 20% medefinanciering vanuit Brussel.

Binnenhavens robuuster en duurzamer maken

Er is op het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) met succes een subsidie aanvraag in Brussel ingediend voor de aanpak van drie binnenhavens:
– Heijen (Gennep)
– Venlo
– Lanaken (de laatste is in Belgisch Limburg).

Het betreft de upgrade van infrastructuur op de verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam voor wateractiviteiten op deze drie locaties. Deze upgrades zorgen voor verbeterde navigatiecondities en meer capaciteit voor de doorvaart van schepen en zorgen voor de afhandeling langs de waterkant van meer verschillende soorten vracht. De verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam maakt deel uit van een zogenaamd ruitvormig synchromodaal systeem, Rhombus-systeem en speelt een cruciale rol bij het verbinden van het Europese achterland met zeehavens en verbindt de Noordzee – Mediterenean en Rijn – Alpencorridors van het TEN-T-kernnetwerk. Door bundeling van kleinere projecten onder de grenswaarden van een CEF-aanvraag, kon er uiteindelijk wel een aanvraag gedaan worden die in aanmerking kwam voor financiering. De Provincie Limburg is trekker voor deze aanvraag. Er is € 10,4 miljoen binnengehaald (20% op een totaal van totaal € 52 miljoen investeringen).

“Onze strategie vanuit de goederenruit ‘Rhombus’ heeft een mooi resultaat opgeleverd en wordt door Brussel goed gewaardeerd, waarbij we vanzelfsprekende grensoverschrijdende stappen zetten. We werken voortvarend samen met al onze partners, en die aanpak is succesvol.” Hubert Mackus (gedeputeerde Provincie Limburg)

Truckparkings: opnieuw uitbreiding aantal veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben voor het tweede jaar met succes Europese subsidie opgehaald voor de realisatie van veilige en beveiligde truckparkings met voorzieningen voor de chauffeurs. Met de toegekende gelden kunnen circa 1600 nieuwe truckparkeerplaatsen worden gerealiseerd in:

 • Nieuw Reijerwaard (ZH): 150
 • Moerdijk, locatie Kanters (NB): 175
 • Locatie Zuid-Limburg: 450
 • Locatie Noord-Limburg: 400
 • Central Gate, North Sea Port (ZL): 455

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben voor het tweede jaar met succes Europese subsidie opgehaald voor de realisatie van veilige en beveiligde truckparkings met voorzieningen voor de chauffeurs. Met de toegekende gelden kunnen circa 1600 nieuwe truckparkeerplaatsen worden gerealiseerd in:

 • Nieuw Reijerwaard (ZH): 150
 • Moerdijk, locatie Kanters (NB): 175
 • Locatie Zuid-Limburg: 450
 • Locatie Noord-Limburg: 400
 • Central Gate, North Sea Port (ZL): 455

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben voor het tweede jaar met succes Europese subsidie opgehaald voor de realisatie van veilige en beveiligde truckparkings met voorzieningen voor de chauffeurs. Met de toegekende gelden kunnen circa 1600 nieuwe truckparkeerplaatsen worden gerealiseerd in:

 • Nieuw Reijerwaard (ZH): 150
 • Moerdijk, locatie Kanters (NB): 175
 • Locatie Zuid-Limburg: 450
 • Locatie Noord-Limburg: 400
 • Central Gate, North Sea Port (ZL): 455

De totale investeringskosten Truckparkings bedragen € 32,25 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen honorering met 20%-medefinanciering. De nieuwe plekken moeten uiterlijk in 2023 gereed zijn.