• 23 juli 2020

Workshops data science verrijken logistiek onderwijs én mkb

Workshops data science verrijken logistiek onderwijs én mkb

Workshops data science verrijken logistiek onderwijs én mkb 1000 667 Topsector Logistiek

Data zijn het nieuwe goud. Met kennis van data science zijn aankomende logistieke professionals van extra waarde voor hun toekomstige werkgevers in bijvoorbeeld het mkb. Om die reden heeft het logistiek hoger onderwijs drie workshops ontwikkeld waarmee studenten een kickstart krijgen in datagedreven besluitvorming.

Slim met data omgaan leidt tot meer efficiency

“De toepassing van data science staat vooral in het mkb nog in de kinderschoenen,” zegt projectleider Bas Overbeek. “Maar als je slim met data omgaat, bereik je veel meer efficiency in de bedrijfsvoering. Je hebt een grote voorsprong op concurrenten als je het klantgedrag analyseert en de bedrijfsprocessen hierop aanpast. Het is wel nodig dat je weet wat er mogelijk is met data en hoe je analyses uitvoert en interpreteert.”

“Hier zaten we op te wachten”

Workshops process mining, datamining en simulatie

De workshops zijn gewijd aan thema’s, gericht op een verbeterde inzet van data in de werkpraktijk: process mining (beschrijven en voorspellen van gedrag), datamining (begrijpen van gedrag) en simulatie (voorspellen van gedrag). Bij het lesmateriaal worden digitale presentaties, online datasets, praktijkvoorbeelden, oefeningen op verschillende niveaus en een docentenhandleiding geleverd.

Werken met realistische data

Na de workshops zijn de studenten in staat om bijvoorbeeld zelfstandig een data-analyse uit te voeren. Daarbij kunnen zij bijvoorbeeld duidelijk maken waar zwakke plekken zitten in het logistieke proces. Ook kunnen zij vaststellen of het inzetten van simulatie voor een bepaald (logistiek) vraagstuk zinvol is en kunnen een eenvoudig simulatiemodel bouwen en inzetten voor een advies. “Het accent ligt op de praktische toepassing van het werken met realistische data. Hierdoor zal blijken dat het werken met cijfers vooral erg leuk is in plaats van moeilijk en ingewikkeld”, aldus Overbeek.

workshops data science

Betere aansluiting onderwijs op wensen uit het werkveld

De dataworkshops zijn een vervolg van het onderzoeksproject ‘de logistiek planner van de toekomst’ van het KennisDC Logistiek Amsterdam (2018). De conclusie was dat extra actie nodig is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de wensen uit het werkveld. Er werd onder andere vastgesteld hoe belangrijk ict-kennis en vaardigheden (data science) zijn voor de nieuwe generatie logistieke planners. Overbeek was op dat moment manager bij het Amsterdamse KennisDC Logistiek: “Ondanks het grote belang van data science, signaleerden dat we hier nog te weinig van terugzagen in de logistieke opleidingen. Na afronding van het Amsterdamse project hebben de hogescholen elkaar opgezocht en besloten dit lesmateriaal zelf te ontwikkelen.” De Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek heeft financiële ondersteuning verleend.

Webinars voor docenten

Najaar 2019 is een projectgroep gestart met docenten, opleidingsmanagers en lectoren van vier hogescholen. In mei 2020 is het lesmateriaal opgeleverd. Om de workshops te promoten, zijn op 29 mei jl. drie webinars gegeven. Hieraan hebben circa 35 docenten deelgenomen. De docenten konden zelf online de live gegeven workshops volgen. Bij de terugkoppeling bleken de deelnemers enthousiast. Bas Overbeek: “Een docent gaf aan de workshops direct te gaan gebruiken in een minor. Ook hoorden we: “Hier zat het werkveld op te wachten.”

Het komende jaar worden de workshops in het hoger onderwijs verspreid. Maar daar hoeft het niet bij te blijven, benadrukt Overbeek. “Ze zijn ook geschikt voor het bedrijfsleven. De volgende stap is om dit materiaal aan het mkb ter beschikking te stellen.”

De materialen zijn op te vragen bij de afdeling communicatie van het KennisDC Logistiek Gelderland kennisdclogistiekgld@han.nl.

Beschrijving workshops data science