• 1 juli 2020

Goederen kunnen niet stemmen

Goederen kunnen niet stemmen

Goederen kunnen niet stemmen 1000 600 Topsector Logistiek

Als er iemand een goed beeld heeft van de ins en outs van modal shift, dan is dat wel de Chief Operating Officer van het Havenbedrijf Rotterdam Ronald Paul. Daarom dat we hem in het kader van z’n aanstaande vertrek bij het havenbedrijf (1 september a.s.) spreken. Om van hem nog eens te horen waar we nu staan in dit vraagstuk en wat naar zijn idee voor de komende periode de cruciale interventies zouden moeten zijn. Uiteraard gericht op het maximaal kunnen leren van zijn opgedane vlieguren!

Het mooie van het gesprek met Paul is dat hij een hele praktische insteek kiest voor de toelichting van z’n punten. ‘Kijk, laten we de Merwedebrug eens nemen. Die wordt nu vervangen, maar het voornemen is om deze te verlagen. Waarom? In mijn beleving omdat er onvoldoende integraal wordt gekeken. Projectleiders en hun directe bazen kijken naar een paar aspecten en als zo’n brug dan wat goedkoper gebouwd kan worden, dan is dat winst. Maar dat is voor de binnenvaart (terwijl je nu bezig bent om modal shift te stimuleren) de doodsteek. Juist dát belemmert binnenvaart met 4 of 5 gestapelde containers. Mijn dringende advies: benader dit type problemen véél integraler. Voorkom suboptimalisatie. Want we bouwen zo’n brug voor de komende 40 of 50 jaar. En ik weet zeker dat als deze brug te laag wordt gebouwd, dat dit dan een precedent is voor komende bruggen. Dat is de reden dat we het Ministerie van IenW een duidelijke brief hebben gestuurd. Dit is écht cruciaal. Je zou een soort van overlegplatform (uiteraard voorzien van mandaat) moeten inrichten waarin je integraal naar dit soort issues kijkt, vanuit alle verschillende disciplines en belangen’.

Ronald Paul

Denk vanuit de gebruiker

In het verlengde daarvan: ‘Denk vanuit de gebruiker. Onlangs werd er tegelijkertijd gewerkt aan de Brienenoordbrug én de Maastunnel. Toen hebben we gezegd: huh, werken aan twee oeververbindingen tegelijkertijd? Uiteraard is dat daarna opgepakt door de Verkeersonderneming en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), maar het feit dat het gaat zoals het gaat geeft mij geen goed gevoel over of het belang van de gebruiker wordt meegenomen in het geheel. Juist daarom ben ik ook zo blij met de goederencorridors die nu sinds een aantal jaren operationeel zijn. En steeds beter gaan functioneren. Waarin we met alle verschillende organisaties – ieder vanuit z’n eigen rol en verantwoordelijkheid – om de tafel zitten gericht op een optimale afhandeling van goederentransport op die corridors. Zo versterken we elkaar en optimaliseren we ook op maatschappelijk belang. Helemaal als we in zo’n samenwerkingsverband ook nog komen tot het operationaliseren van een integrale visie: hoe we in dit land transport optimaal organiseren en faciliteren.’

Het belang van de logistiek voor onze economie

‘Dan het essentiële belang van logistiek voor onze economie. Kijk maar eens wat de supermarktdistributie heeft weten te organiseren in de coronacrisis. Petje af hoe we dat met elkaar hebben gefikst. Maar als je de vergelijking maakt met openbaar vervoer, dan zie je dat we als overheid in het ov met veel gemak (tijdelijk) onrendabele toppen financieren van bijvoorbeeld buslijnen, maar niet in logistiek. Maar ja, goederen kunnen niet stemmen. Voor zo’n zelfde formule (het tijdelijk financieren van aanloopverliezen van lijndiensten) in de binnenvaart geeft de overheid niet thuis. Dát is raar’. Lachend: ‘Om die reden had ik al voorgesteld dat we met een binnenvaartschip naar het Malieveld zouden moeten gaan; maar ja, dat lijkt niet zo realistisch’.

Tot slot vragen we Ronald Paul naar zijn wapenfeiten. Waar hij met trots op terugkijkt. ‘Ja, we hebben met elkaar een paar prachtige dingen neergezet in het afgelopen decennium. Denk maar eens aan de terminals op de Maasvlakte, het Rail Service Center, de container exchange route, … Maar beseffen we dat wel voldoende? Nu je dat vraagt, we zouden dat qua positionering nog beter moeten benutten. Gericht op die geweldige toegevoegde waarde voor onze economie!’  

Dirk-Jan de Bruijn/Michiel Jak[1]


[1] Vanuit hun ‘trekkende rol’ van het op te zetten Modal Shift programma voor de komende 4 jaar, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek.