• 22 juni 2020

Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ draagt bij aan Lean & Green programma

Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ draagt bij aan Lean & Green programma

Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ draagt bij aan Lean & Green programma 1000 458 Topsector Logistiek

Beaudine van Brummen, Imara de Rooij en David Bruijnzeel, drie studenten van de HZ University of Applied Sciences die de studie Logistics Engineering volge, hebben in het kader van hun studie een onderzoek gedaan naar Barge optimalisatie. Het doel van het onderzoek is een structurele samenwerking op te zetten en te kijken naar corridor ontwikkeling, zodat er frequentere afvaarten naar Rotterdam en/of Antwerpen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Hoe kan samenwerking tussen de terminals van North Sea Port mogelijkheden bieden tot synchronisatie in de binnenvaart van/naar Rotterdam en Antwerpen?”

Behoefte aan synchronisatie binnen 5 terminals

Op dit moment is er behoefte aan synchronisatie binnen vijf terminals – Kloosterboer, Verbrugge, Access World, 3MCT en Katoen Natie- van North Sea Port op het gebied van binnenvaart. Om in te spelen op de marktonwikkelingen en denkend aan duurzaam werken, kostenverlaging, schaalvergroting en efficiëntie is het van belang om volumes van deze terminals te bundelen en samen te werken. De terminals hebben op dit moment onvoldoende inzicht in elkaars stromen en om die reden wordt er tot op heden nog niet structureel samengewerkt.

De terminals hebben data beschikbaar gesteld van de volumes voor import en export van/naar Rotterdam en Antwerpen. Vervolgens is gekeken hoe deze stromen gebundeld kunnen worden, zodat dit toegevoegde waarde oplevert voor alle belanghebbenden. Hierbij zijn de regio‘s Terneuzen en Vlissingen apart genomen om een suboptimalisatie te realiseren. 

Beide regio’s hebben voldoende volume (en potentie) om een dagelijkse afvaart te realiseren. Op de volgende trajecten is potentie om vijf keer per week een afvaart te hebben: 

  • Import en export op het traject Vlissingen – Rotterdam 
  • Import en export op het traject Vlissingen – Antwerpen 
  • Export op het traject Terneuzen – Antwerpen 

Door volumes te bundelen op deze trajecten verhoogt dit de betrouwbaarheid, haalt meer containers van de weg waardoor CO2- uitstoot wordt gereduceerd en resulteert in lagere integrale kosten.

Het onderzoek is in lijn met het Lean & Green Off-Road programma van de Topsector Logistiek. Als bijzondere waardering hebben de studenten uit handen van Remco de Rijke, projectmanager bij Zeeland Connect en in die hoedanigheid programma manager bij Lean & Green Off-Road een certificaat ‘Off-Road Runner’ ontvangen. Een extra bevestiging dat dit onderzoek bijdraagt aan het Lean & Green programma.