• 11 juni 2020

Kan samenwerking tussen verladers bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering?

Kan samenwerking tussen verladers bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering?

Kan samenwerking tussen verladers bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering? 1000 667 Topsector Logistiek

De verduurzaming van het bedrijfsleven blijft ondanks de coronacrisis op de agenda staan. Overheden passen tot nu toe nog geen wetgeving aan. En de consument en zakelijke klant verwachten van bedrijven ook steeds meer een duurzamere bedrijfsvoering. Duurzaamheid blijft een topprioriteit. 

We vroegen aan Nanne Schriek of samenwerking tussen verladers duurzame kansen kan bieden. Nanne is projectleider SCM bij evofenedex en nauw betrokken bij het project Compose. Compose heeft als doel om verladerssamenwerking te realiseren op het vlak van transport. Compose is een initiatief van Tilburg University en evofenedex, gefinancierd door de Topsector logistiek.

Lading bundelen voor verhoging beladingsgraad

“De beladingsgraad van veel vrachtauto’s bevindt zich onder de 80% of zelfs lager. Dat is dus 20% onbenutte capaciteit en dat is zonde. Een functionaliteit van Compose is dat we bij verladers een analyse uitvoeren naar hun outbound goederenstromen. Hoeveel, welk type vracht en op welk tijdstip gaat jouw vracht de deur uit? 

Met deze gegevens maken we in onze softwaretool een overlapanalyse tussen de verschillende verladers. Zo kunnen verladers overgaan tot lading bundelen als beide partijen vrachten leveren bij klanten in dezelfde regio’s of steden. Op deze manier kun je de vrachtauto’s veel efficiënter gevuld krijgen. Zo zijn er minder ritten nodig voor belevering in dezelfde regio en dat scheelt in CO2-uitstoot maar uiteindelijk ook in kosten”.

Retourlading buurman meenemen na belevering

Niet alleen het bundelen van vracht is een oplossing om de duurzaamheid van je goederentransport te vergroten. Naar schatting rijdt op dit moment 40% van de vrachtauto’s leeg terug na het beleveren van een locatie. Duurzamer transport wordt ook gerealiseerd doordat bedrijven via Compose inzicht kunnen krijgen in elkaars retourstromen. Als bedrijven bijvoorbeeld op hetzelfde industrieterrein zitten kan een bedrijf zijn klant beleveren in een andere stad. En met de terugrit de retourstroom meenemen van een ander bedrijf dat gevestigd is op hetzelfde industrieterrein. Op deze manier kan het wegvervoer efficiënter worden uitgevoerd. Dit heeft een positief effect op duurzaamheid en uiteraard ook financiële voordelen”.

Samenwerken om duurzaam te worden

“Bedrijven kunnen in eerste instantie aarzelen om met elkaar samen te werken. En dat is logisch. Maar door de nieuwe uitdagingen die de coronacrisis aan het bedrijfsleven geeft, is het ook wel de tijd om wat meer onorthodox te gaan werken. Kijk eens naar de bedrijven op jouw industrieterrein, aan wie zou je wat kunnen hebben, hoe kan je met elkaar samenwerken? Stel je in onze Compose matchingstool eens anoniem voor aan andere bedrijven. Welke waardevolle match is er mogelijk? Het optimaliseren en verduurzamen van je wegtransport kan zo een goedkope exercitie worden. Het gebruik maken van de tool Compose is immers geheel gratis.”

Meer weten over supply chain samenwerking en Compose? Neem een kijkje op de nieuwe website: https://www.supplychainsamenwerking.nl