• 7 juni 2020

Beslissingen nemen op basis van data nu ook bereikbaar voor mkb’ers

Beslissingen nemen op basis van data nu ook bereikbaar voor mkb’ers

Beslissingen nemen op basis van data nu ook bereikbaar voor mkb’ers 1024 684 Topsector Logistiek

Veel mkb-transportondernemers stuiten op gebrek aan kennis, techniek of budget om data om te kunnen zetten in bruikbare informatie. De Scenario Planner en de Operationeel Rendement Monitor kunnen deze struikelblokken wegnemen. Ondernemers kunnen hiermee terug- en vooruitkijken voor het nemen van beslissingen. TKI Dinalog biedt mkb-transportondernemers tot 29 juni 2020 een tegemoetkoming aan in de kosten van deze instrumenten.

Het kijken in het “nu” is niet meer voldoende om besluiten te nemen. Door als ondernemer op de juiste manier vooruit en terug te kijken, zie je waardevolle uitzonderingen in je operatie en je tactische uitvoering: in kosten, opbrengsten, rendement, mens, materieel en zendingsinformatie. 

Tegemoetkoming ondernemers

De Scenario Planner en de Operationeel Rendement Monitor zijn ontwikkeld onder regie van TLN, Oost NL en Logistics Valley met Bricklog en Powerblocks. De Scenario Planner wordt ingezet bij bijzondere omstandigheden. Samen met de mkb-ondernemer wordt bepaald wat het beste, slechtste en verwachte scenario is. Met de Operationeel Rendement Monitor heeft de ondernemer dagelijks inzicht in het operationeel rendement en de uitzonderingen in de operatie. Wachten op actuele cijfers is niet meer nodig. 

Dankzij de inzet van een bewezen reken- en datamodel en ervaring met het koppelen van de meeste TMS en FMS systemen komt de techniek versneld bereikbaar voor mkb’ers. TKI Dinalog stelt een vergoeding ter beschikking van 50% van de aansluitkosten van de twee instrumenten. Tot 29 juni 2020 kunnen mkb-transportondernemers gebruik maken van deze regeling. 

Regie en zelfredzaamheid versterken

Het doel van de samenwerking is om juist in deze tijd de eigen regie op het handelen en de zelfredzaamheid te versterken. Sluit dit andere partijen of ideeën uit? Juist niet. Op moment van schrijven wordt vooruitgekeken om de samenwerking uit te breiden. Door deze samenwerking krijgt het mkb bruikbare instrumenten in handen waarmee de ondernemer kan terugkijken en vooruitkijken om zo besluitvaardiger op te treden. 

Meer weten over deze samenwerking en het aanbod? 
Stuur een bericht aan de coördinator van deze samenwerking:  samenintransport@bricklog.nl 

Meer weten over de Operationeel Rendement Monitor en de Scenario planner? Ga naar de website van Bricklog.