• 4 mei 2020

Met de Digiscan maken verladers eenvoudig een digitaliseringsplan

Met de Digiscan maken verladers eenvoudig een digitaliseringsplan

Met de Digiscan maken verladers eenvoudig een digitaliseringsplan 1000 667 Topsector Logistiek

De ontwikkelingen op digitaal vlak gaan razendsnel, desondanks werken veel ondernemers nog grotendeels met Excel voor het organiseren van hun transport en logistiek. Terwijl de huidige tijd steeds harder roept om verdergaande digitalisering, worstelen ondernemers met gebrek aan tijd en kennis om hierin stappen te zetten. Daarom werkt evofenedex aan de Digiscan, een model om verladers te helpen om dit wel voor elkaar te krijgen. Heeft u interesse om het model straks te gebruiken, of wilt u vanuit uw kennis en ervaring klankbord zijn bij de ontwikkeling ervan? Meld u aan bij ons! 

Nieuwe digitale technologieën

Ondernemend Nederland wordt dagelijks geconfronteerd met nieuwe digitale technologieën. De kranten staan er bol van. Denk aan blockchain, kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) robotisering en het gebruik van big data. Data die in stuwmeren (lakes genoemd) beschikbaar zou moeten zijn.  Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat Microsoft Excel nog steeds het meest gebruikte logistieke systeem is door het bedrijfsleven. Hiermee worden de (gemiddeld 4 tot 5) in de organisatie gebruikte systemen aan elkaar gekoppeld. Meestal zijn dit verouderde systemen, die ooit zijn aangekocht en geërfd van intelligente voorgangers. Telefonie en e-mail blijken in de dagelijkse praktijk nog steeds de meest gangbare communicatiemiddelen en de betrouwbaarheid van de gebruikte data (hoe laat komt die vrachtwagen nou echt?) laat veel te wensen over. 

Beschikbare tijd grootste knelpunt

Recent onderzoek door evofenedex en TLN laat zien dat de beschikbare tijd het grootste knelpunt is om stappen te zetten richting verdergaande digitalisering. Het gat tussen de dagelijkse werkelijkheid van achterhaalde systemen en tijdsgebrek enerzijds en de ontwikkeling van nieuwe technologieën anderzijds, wordt alleen maar groter en kan verlammend werken. 

Om ondernemers te helpen stappen te zetten naar verdergaande digitalisering, ontwikkelt evofenedex met ondersteuning van de Topsector Logistiek een praktisch model, waarbij de ondernemer zowel inzicht krijgt in haar huidige stand van digitalisering, als zicht op de te nemen vervolgstappen.  

Het model sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse praktijk en werkt met de logistieke taal van de ondernemer. Doel is het bepalen van een digitaliseringsstrategie, die in lijn is met de algehele bedrijfsstrategie. Als eerste stap wordt de digitale basis (de zogenaamde ‘digital core’) op orde gebracht. Die stap is randvoorwaardelijk. Daarna volgen de andere stappen, zoals data- uitwisseling met ketenpartners, toepassen van nieuwe technologieën, al naar gelang de wensen en strategie van de ondernemer.  

Evofenedex werkt de komende tijd aan de ontwikkeling van het model in cocreatie met ondernemers. Volgens planning is de eerste versie van het model deze zomer klaar. Bent u geïnteresseerd in gebruik van het model of wilt u mee werken, zodat het model perfect gaat aansluiten bij de behoeften van u en uw collega -ondernemers? Stuur dan een e-mail naar evofenedex: scm@evofenedex.nl.