• 25 februari 2020

E-joint corridor onderzoek zal nieuwe transportkansen uitwijzen 

E-joint corridor onderzoek zal nieuwe transportkansen uitwijzen 

E-joint corridor onderzoek zal nieuwe transportkansen uitwijzen  1000 667 Topsector Logistiek

Steeds vaker verruilen Brabantse verladers en vervoerders het traditionele individuele wegtransport voor collectief multimodaal transport op zogenaamde ‘Joint Corridors’. Zij maken gecombineerd gebruik van het spoor, water en de weg op internationale transportroutes via Brabant tussen de belangrijkste zeehavens en bestemmingen in Europa en zelfs China. Brabantse ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar op 30 januari 2020. Daar spraken zij over de mogelijkheden om multimodaal transport op Joint Corridors op te schalen samen met Lean & Green Off-Road, Topsector Logistiek, Connekt, Logistics Community Brabant (LCB) en MCA Brabant. Kortom: meer aandacht voor samenwerking op Joint Corridors en in het bijzonder de digitale e-joint corridor.

Meer aandacht voor samenwerking op joint corridors 

De Off-roadrunners, vijf studenten van Breda University of Applied Sciences, presenteerden tijdens dit LCB event de resultaten van hun onderzoek. Dit legt de kracht bloot van de Joint Corridor tussen de binnenlandterminals in Tilburg, Oosterhout Moerdijk en de diepzeeterminals in Rotterdam. Brabantse (mkb-)bedrijven kunnen zo eenvoudig en snel kennismaken met de toegevoegde waarde van Joint Corridors en direct aansluiten en meeprofiteren. Hiervoor is concreet promotiemateriaal ontwikkeld voor alle Joint Corridors. Remon Versteijnen van Barge Terminal Tilburg deelde het inzicht dat het opstarten van een nieuwe Joint Corridor, zoals de West Brabant Corridor, tijd, aandacht en expertise vraagt van specialistische transportondernemers en nauw betrokken partijen. Eenmaal opgestart kunnen nieuwe bedrijven eenvoudig en snel aansluiten bij bestaande Joint Corridors.

E-joint corridor 2020: onderzoek naar digitalisering vrachtdocumenten en blockchain

De volgende stap in Joint Corridor ontwikkeling is de digitale transformatie van papieren vrachtdocumenten en de toepassing van blockchaintechnologie. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor productiviteitsverbetering bij de fysieke en administratieve vrachtverwerking en een verhoging van de toegevoegde waarde voor transportklanten. Om alle mogelijkheden te ontdekken starten 5 studenten namens LCB hun afstudeeronderzoek op een drietal Joint Corridors onder de noemer ‘e-JointCorridor 2020’. Zij doen o.a. onderzoek naar de fysieke processen. Wat komt er allemaal kijken bij papieren vrachtdocumenten. Deze processen zijn voor iedere transportmodaliteit weer anders ingericht. Dit brengen deze studenten in kaart. Daarnaast nemen de studenten d.m.v. een masterclass de toepassing van blockchaintechnologie in de logistieke sector onder de loep. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek later dit jaar, wordt bekeken welke concrete toepassingen kunnen worden geïmplementeerd om efficiency van de vrachtverwerking mogelijk te maken en transportkansen voor logistieke dienstverleners te vergroten.

Neem voor meer informatie contact op met Frans van den Boomen.