• 17 februari 2020

Dare2share brengt talent en kennis van onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar

Dare2share brengt talent en kennis van onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar

Dare2share brengt talent en kennis van onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar 1000 667 Topsector Logistiek

De battle for talent wordt steeds heviger. In alle sectoren, maar zeker in de logistiek. Mkb’ers in de logistiek hebben niet alleen moeite met het aantrekken van talent, maar ook met het behouden. Dare2Share young professionals community moet daar verandering in brengen, door talenten uit het mkb te laten sparren met talenten uit andere bedrijven. Ook in het onderwijs zit er veel kennis en goede ideeën voor verbeteringen en innovaties. Al deze talenten komen samen in de Dare2Share young professionals community. Wilt u gebruik maken van deze talenten en wilt u ook uw talenten delen? Sluit u dan aan bij Dare2Share!

Meerwaarde Dare2Share

Dare2Share is een learning community waarbij professionals en studenten samenkomen. De meerwaarde van Dare2Share zit ‘m vooral in het opbouwen van een netwerk tussen studenten en andere logistieke bedrijven. Dare2Share organiseert masterclasses. Hier nemen bedrijven en studenten uit de community aan deel. Deze leveren vaak voor alle partijen nieuwe inzichten op. En daarnaast verrijking van kennis.

Dare2Share in de praktijk

Hoe werkt de Dare2Share community in de praktijk? Dat gaat als volgt. In de community worden stagiaires en afstudeerders gekoppeld aan logistieke mkb bedrijven. Vier dagen per week doet een hbo-student bij een logistiek bedrijf onderzoek en wordt hij begeleid door een young professional uit de organisatie. Één dag per week komen de studenten uit de community naar school om te werken aan hun onderzoek. Daarnaast worden om de paar weken masterclasses georganiseerd over een gezamenlijk thema. Hier nemen bedrijven en studenten uit de community aan deel.

Benieuwd naar de ervaringen? Dare2Share bracht het in beeld en liet studenten en bedrijven aan het woord. Een mooie compilatie die meteen een goed beeld geeft hoe Dare2Share in de praktijk werkt. Bekijk de video’s over hun ervaringen met het Dare2share project.

 

Initiatief Kennis DC Logistiek 

Het project Dare2Share is een initiatief van het KennisDC Logistiek. Dit samenwerkingsverband onder leiding van 7 hogescholen stimuleert innovaties voor het mkb. Naar voorbeeld van de Talent Innovatie Pool van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is er gestart met Dare2Share. Zowel in Zeeland (Vlissingen) als Limburg (Venlo) wordt er een Dare2Share Community gestart. Lees meer over het Dare2Share initiatief in Zeeland.