• 6 december 2019

Toekenning ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’

Toekenning ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’

Toekenning ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’ 1000 375 Topsector Logistiek
Wereldwijde ketens van versproducten zijn belangrijk voor de Nederlandse logistiek en agro-food. Gezondheidscertificaten vormen echter een zwakke plek. Om internationale fytosanitaire en veterinaire handelsstromen met behulp van digitalisering binnen de ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’ te verbeteren is er een project gehonoreerd. Binnen het project werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in een consortium. De wetenschappelijke output van het onderzoek zal worden gebruikt als een valide instrument voor het meten van de voordelen van elektronische certificaten.
Over deze call
De call ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’ is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert de te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Gehonoreerd project
E-certificates in international agro and food chains: Government Digitization to Enhance Agro-food Chains (GEDAC).

Projectleider: Prof. Dr. R. Zuidwijk (m), Erasmus Universiteit Rotterdam

Partners: Fontys Hogeschool, NVWA, Customs Administration of the Netherlands, LIOF, Total Produce BV, Wiskerke Onions, Friesland Campina, Rijkzwaan, TripleOre, Trade Compliance & Border Management, Smartport, Eosta, Hoogwegt International, Jonker& Schut, Numidia, Provincie Limburg.

Bekijk hier de projectenpagina.