• 6 december 2019

Harmonisatie Carbon Footprinting Methodes

Harmonisatie Carbon Footprinting Methodes

Harmonisatie Carbon Footprinting Methodes 1024 725 Topsector Logistiek

Net als andere sectoren draagt ook de logistieke sector op verschillende manieren bij aan de CO2-reductie. In de logistiek kan een vervoersketen echter uit meerdere schakels bestaan. Werkzaamheden worden regelmatig uitbesteed aan andere partijen. En transporteurs combineren opdrachten vaak tot een transport. Deze manieren van samenwerken zorgen ervoor dat het lastig is om de CO2-reductie in de keten inzichtelijk te maken. Daarnaast maken de verschillende internationale normen voor het rapporten van CO2 de uitdaging om deze uitstoot te meten nog groter. Het software systeem BigMile en het rapport ‘Towards Harmonization Of Carbon Footprinting Methodologies (TNO)’ bieden hiervoor oplossingen.

CO2-uitstoot verminderen in de vervoersketen
Binnen de vervoersketen zijn er verschillende manieren om CO2 te reduceren. Zo kan de keten korter en slimmer ingericht worden. Vervoerders kunnen het transport beter plannen, meer vracht combineren, gebruik maken van betere en schonere voertuigen, andere modaliteiten gebruiken of alternatieve brandstoffen inzetten. De oplossingen dragen stuk voor stuk bij aan minder CO2 uitstoot bij het vervoeren van een product. Tegelijkertijd dragen sommige oplossingen bij aan de complexiteit van het toewijzen van de CO2 uitstoot per schakel in de keten.

Verschillende normen voor de CO2 footprint
Er zijn internationaal gezien verschillende normen om de CO2 footprint van logistiek te berekenen en te rapporteren. De algemene Europese norm is de EN16258, maar die is erg breed interpreteerbaar. De Franse overheid heeft een eigen norm voor de berekening ingevoerd. Om tot een meer uitgewerkte methode te komen is er is een internationaal initiatief ‘GLEC’. En de Verenigde Staten hebben een eigen methode genaamd  ‘Smartway’. De volgende afbeelding geeft een goed beeld van het ecosysteem van Carbon Footprinting in de logistiek: 20191015-Ecosystem-Carbon-Footprinting-in-Freight.pdf.

De verschillen tussen de methodes roepen bij  verladers en transporteurs vragen op: Moeten we een keuze maken? Wat is de standaard? En word ik met softwaresystemen geholpen om het makkelijker te maken?

Het rapport van TNO laat zien dat alle methodes naar elkaar te vertalen zijn indien de brondata op de goede manier verzameld en opgeslagen wordt. Met behulp van software hoef je dan slechts één keer data te verzamelen die je op verschillende manieren kunt rapporteren. Bekijk het rapport hier.

BigMile
Het software systeem BigMile, een initiatief van de Topsector Logistiek, maakt het mogelijk daadwerkelijke gegevens over lading en brandstofgebruik te meten. Ook zorgt het systeem ervoor dat een CO2-prestatie aan een specifieke schakel in de keten toegewezen wordt en rapportages eenvoudig met overheden en klanten gedeeld kunnen worden. De analyses geven bovendien aan op welke gebieden de CO2-prestaties kunnen verbeteren. BigMile maakt het voor vervoerders en verladers makkelijk om gegevens eenmaal vast te leggen en deze op verschillende manieren, volgens de diverse normen, te rapporteren.