• 20 november 2019

Actiescan helpt organisaties op weg met learning community

Actiescan helpt organisaties op weg met learning community

Actiescan helpt organisaties op weg met learning community 640 480 Topsector Logistiek

Wilt uw organisatie een ‘learning community’ starten? En bent u een medewerker bij een kennis- of onderwijsinstelling, bedrijf of overheid? Ontdek de mogelijkheden door met samenwerkingspartners een digitale actiescan in te vullen. Dit nieuwe analyse- en actie instrument is in opdracht van de Human Capital Agenda-coördinatoren van de Topsectoren ontwikkeld. Zij beogen hiermee een impuls te geven aan de start en het continueren van learning communities.

Learning communities
Steeds meer bedrijven en organisaties werken samen aan innovatie. Een privaat-publieke samenwerking waarin organisaties gezamenlijk leren, werken en innoveren wordt ook wel een learning community genoemd. Via een learning community versterken organisaties en sectoren hun innovatief vermogen en verbeteren daarmee hun concurrentiepositie. Ook dragen learning communities bij aan individuele talentontwikkeling.

De Topsectoren hebben de vorming van learning communities tot prioriteit bestempeld. Voorbeelden van gerealiseerde learning communities zijn de Centres of Expertise bij hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap bij mbo’s, living labs en fieldlabs. In het living lab Sharehouse, waar een warehouse van de toekomst wordt ingericht, komt een learning community met onderzoekers, studenten en werknemers.

Invullen actiescan
Bij het invullen van de actiescan beantwoordt ieder (potentieel) community-lid dat leert en innoveert tijdens zijn of haar werk een aantal vragen. Voorbeelden hiervan zijn te bereiken doelstellingen, de beoogde diensten en producten en de competenties en speelruimte die leden nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren. Ook geven zij aan welke randvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor het opzetten of bestendigen van een learning community. Na het invullen van de scan wordt een gezamenlijke dialoog gestart.

De actiescan geeft tips over de manier waarop je de dialoog kunt voeren. De uitkomst levert in 2,5 uur een gezamenlijke ontwikkelagenda met concrete actiepunten op. Deze punten bieden houvast bij het opzetten of bestendigen van deze innovatieve samenwerkingsvorm. Zo draagt een learning community bij aan leven lang ontwikkelen en door de snellere kennisontwikkeling en kennisdeling dragen ze ook bij aan het versterken van het innovatievermogen van organisaties.