• 28 oktober 2019

Arbeidsmarktmonitor 2019: kans op werk blijft (meestal) goed

Arbeidsmarktmonitor 2019: kans op werk blijft (meestal) goed

Arbeidsmarktmonitor 2019: kans op werk blijft (meestal) goed 280 219 Topsector Logistiek

De logistieke sector biedt carrièrekansen aan huidig en toekomstig personeel. Voldoende goed opgeleid personeel blijft echter een grote uitdaging. De arbeidsmarktmonitor 2019, het vervolg op het arbeidsmarktonderzoek van Panteia uit 2016, laat zien dat er een onverminderde vraag naar logistiek personeel blijft, maar dat die gaat afnemen nu het tempo van economische groei afvlakt. De sector blijft aantrekkelijk voor studenten en werkzoekenden. Niet alleen biedt de sector goede kansen op een vaste baan, maar anders dan in andere sectoren blijft dat ook zo.

Flinke toename instroom wo-gediplomeerden
De instroom in het wo zal de komende jaren flink groeien. Dat geldt in het bijzonder voor de instroom in de meest logistiek gerichte wo-opleidingen. De instroom in het mbo en hbo blijft vrijwel gelijk. Het blijft van belang uitval tijdens de opleiding tegen te gaan.

De arbeidsmarktinstroom van wo-gediplomeerden zal in de periode 2018-2023 met gemiddeld zo’n 4% per jaar toenemen. De groei van de instroom vanuit het mbo en hbo blijft daarbij achter: vanuit het hbo groeit de instroom met gemiddeld ruim 1% per jaar. De arbeidsmarktinstroom vanuit mbo-3 en -4 blijft vrijwel gelijk.

Tabel 5.1                Aantal banen in hogere logistieke beroepen (ISCO) 2018 en 2023

hoger logistiek beroep 2018 2023 gem. groei per jaar
managers logistiek, groothandel, distributie en aanverwant 28.050 28.480 0,3%
inklaringsagenten en expediteurs 7.590 7.720 0,3%
logistiek vakexperts, voorraadplanners 59.900 60.770 0,3%
transportplanners 19.940 20.290 0,3%
scheepswerktuigkundigen 5.300 5.450 0,6%
dekofficieren en loodsen 15.380 16.660 1,6%
piloten en vlieginstructeurs, luchtverkeersleiders 10.760 11.650 1,6%
inkopers 49.480 50.330 0,3%
werkvoorbereiders, planners e.d.
docenten/onderzoekers, beleidsambtenaren/inspecteurs 5.890 6.160 0,9%
totaal hogere logistieke beroepen 278.690 284.930 0,4%

Bron: Panteia, prognose

Perspectief op arbeidsmarkt
De perspectieven verschillen binnen de niveaus. Op mbo-niveau is bijvoorbeeld veel vraag naar werkvoorbereiders en -planners, inklaringsagenten en expediteurs, net afgestudeerde mbo’s hebben echter weinig kans op een managersfunctie. Ook de kansen voor scheepswerktuigbouwkundigen en logistieke vakexperts zijn in 2023 slecht. Ten opzichte van de voorspellingen voor 2022 vanuit het in 2018 uitgevoerde onderzoek nemen de kansen voor opgeleiden voor dek-officieren, loodsen en transportplanners wat toe.

Op hbo-niveau is alleen de prognose van de kansen voor logistici bij de overheid zwak en voor alle andere beroepen positief. Ten opzichte van de voorspellingen voor 2022 zijn de vooruitzichten voor dek-officieren en loodsen iets verbeterd.

Figuur 6.3              Prognose arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden van logistieke opleidingen op MBO-3 niveau en hoger naar niveau

2019 2020 2021 2022 2023
MBO 3 en 4 3.586 3.522 3.514 3.479 3.536
HBO (inclusief masters en associate degrees) 2.297 2.328 2.364 2.419 2.458
WO 1.272 1.317 1.360 1.409 1.467

Bron: Panteia, prognose

De vraag naar hoger logistiek personeel zal in de komende vijf jaar geleidelijk afnemen. Het aantal vacatures zal in de komende periode, 2018-2023 (cijfers zijn beschikbaar tot 2018) afnemen van bijna 38.000 in 2018 tot zo’n 34.000 in 2023. De ontwikkeling ervan blijft hiermee achter bij de verwachting van de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de wereldwijde handelsbeperkingen die een negatief effect hebben op de export. Het niveau van het aantal vacatures in 2018 is echter hoger dan verwacht. Dit komt door de gunstige economische ontwikkeling in het afgelopen jaar. Daarnaast is het beeld dat werkgevers meer moeite doen om personeel vast te houden.

Topsector focust op onderwijsvernieuwing
Vanuit de Topsector en de Human Capital Tafel Logistiek blijft er extra aandacht voor meer uitstroom, doorstroom en zijinstroom van personeel. Door gerichte imagocampagnes en lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs wordt de jonge generatie enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden van de sector. Door de triple helix van onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt nauw samengewerkt aan maatschappelijke uitdagingen in nieuwe en wisselende publiek-private samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld hiervan is het KennisDC Logistiek. Daarnaast wordt verder gebouwd aan een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur door focus op onderwijsvernieuwing. Voorbeelden zijn serious gaming en continue ontwikkeling van personeel door de inzet van learning communities.

Mail voor meer informatie naar Yolande de Heus, programmamanager Human Capital, via yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl.