• 23 oktober 2019

Denk mee over de leiderschapstool

Denk mee over de leiderschapstool

Denk mee over de leiderschapstool 320 240 Topsector Logistiek

Een ‘participatieve’ stijl van leidinggeven en meer samenwerking tussen leidinggevende en medewerker kan het innoverende vermogen van de organisatie als geheel versterken. Daarom start TNO in opdracht van de Topsector Logistiek het project ‘De kracht van nieuw leiderschap’, waarbij een instrument wordt ontwikkeld dat leidinggevenden en managers helpt hun leiderschap te vernieuwen. Om dit instrument te ontwikkelen is TNO op zoek naar enthousiaste leidinggevenden en managers in de logistiek.

De kracht van nieuw leiderschap
Succesvol innoveren vraagt volgens innovatiedeskundigen om ‘sociale innovatie’. Sociale innovatie is het systematisch zoeken naar nieuwe manieren om het werken in organisaties te verbeteren. Hierbij staat het samenwerken tussen de werkgever en medewerker centraal. Hiermee kunnen bedrijven hun prestatie verbeteren, uitdagende banen scheppen en het innovatieve vermogen van de organisatie versterken.

Recent TNO-onderzoek toonde aan dat slechts 10% van de logistieke bedrijven vormen van sociale innovatie toepast. Hiervan is 90% succesvol in het doorvoeren van technische en andere innovaties. Dit aandeel is veel hoger dan bij de overige bedrijven, waarvan slechts 40% succesvol innovaties doorvoert.

Betere prestaties en nieuwe leiders
Sociale innovatie vergt een meer participatieve leiderschapsstijl en een andere invulling van samenwerking. Denk aan minder top-down gericht, meer communicatie over processen, het organiseren van het werk en productietargets. Medewerkers ervaren hierdoor dat zij onderdeel uitmaken van het verbeteringsproces van het werk en merken dat hun ideeën en expertise volledig benut worden. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun prestaties daadwerkelijk verbeteren. Met deze werkwijze worden daarnaast nieuwe leiders gecreëerd.

Deelname project
Om een instrument te ontwikkelen dat leiders helpt hun leiderschap te vernieuwen, is medewerking van enthousiaste leidinggevenden en managers uit de logistiek nodig. Bent u een leidinggevende die innovatie en organisatievernieuwing als taak heeft? Heeft u al ervaring of wilt u graag meer over vernieuwende leiderschapsstijlen leren? Schrijf u dan in voor de ‘lerende netwerkbijeenkomsten’ van TNO, waarbij u samen met andere deelnemers van elkaar en TNO leert. Tijdens de bijeenkomst zal TNO een aantal deelnemers interviewen. De sessies vinden plaats vanaf nu tot eind 2019 en zijn kosteloos.

Heeft u interesse? Neem contact op per e-mail met Peter Oeij van TNO via peter.oeij@tno.nl.