• 25 september 2019

Talentenpool Zuid-Holland zorgt voor innovatieversnelling binnenvaart

Talentenpool Zuid-Holland zorgt voor innovatieversnelling binnenvaart

Talentenpool Zuid-Holland zorgt voor innovatieversnelling binnenvaart 640 480 Topsector Logistiek

TIP Zuid-HollandOp 5 september startte er op de RDM-campus in Rotterdam met steun van de Topsector Logistiek een nieuwe Talent Innovation Pool (TIP). Na Gelderland en Zeeland is hiermee de derde innovatiepool van jonge, hbo-opgeleide logistici in Nederland in actie. Een TIP beoogt toepassingsgerichte kennis in het mkb te verspreiden en zo oplossingen te bieden voor concrete, actuele vraagstukken in de logistiek. ‘TIP’s dragen bij aan talentontwikkeling en laten innovaties landen in het mkb’, zegt Yolande de Heus, programmamanager human capital agenda van de Topsector Logistiek.

TIP in Zuid-Holland
Docent Danielle Stolk van de Hogeschool Rotterdam is verantwoordelijk voor het opzetten van de TIP in Zuid-Holland. ‘In deze community wisselen jonge professionals, stagiairs en hun begeleiders kennis uit. Hiermee vergroten zij hun inzicht in onderzoeksvraagstukken. De nieuwe kennis wordt met de deelnemende bedrijven gedeeld. Daarnaast werken de deelnemers aan persoonlijke doelen. Via masterclasses worden ze getraind in belangrijke vaardigheden zoals oplossingsgericht denken’, aldus Stolk. In totaal worden vijftien deelnemers, acht studenten en zeven jonge logistieke professionals bij een of meerdere bedrijven ingezet (of werken daar al). Om elkaar wekelijks in een studieomgeving te ontmoeten wisselen studenten wekelijks een dag stage in voor een dag TIP en jonge professionals zijn een dag vrijgesteld.

Case Nedcargo
Deelneemster Kirstin Silvius is anderhalf jaar supplychain engineer bij Nedcargo en wil zich door middel van deze community persoonlijk ontwikkelen. ‘Vanuit mijn studie denk ik dat iedereen in de werkomgeving in is voor nieuwe technologieën of systemen, maar in de praktijk is dat anders. Ook speelt voor mij soms het leeftijdsverschil met oudere collega’s een rol. Via de TIP wil ik eraan werken hoe ik een team zo ver krijg om hen mee te nemen in innovaties. Ik verwacht ook veel op te steken van andere jonge professionals. Van studenten leer ik om weer met een frisse, open blik te kijken. Als je ergens een tijdje werkt, verlies je die snel.’ Kirstin begeleidt eveneens student Marc Torenvlied, die onderzoekt of Nedcargo een deels geautomatiseerd magazijn kan inzetten bij goederenopslag. Geïnspireerd door de onderwerpen in de TIP gaat Marc ook bekijken of de binnenvaart een alternatief kan zijn voor het wegvervoer.

Kick-off Rotterdam
TIPTijdens de kick-off in Rotterdam ontmoeten de deelnemers elkaar en presenteren zij op posters hun onderzoeken en doelen. ‘Met regionale bedrijven zijn goede afspraken gemaakt over hun inzet bij de TIP’, zegt Stolk. Binnenvaartonderwerpen zijn sterk vertegenwoordigd. 

Logistiekstudent Jari Tabben gaat voor Port of Moerdijk de kosten van het wegvervoer vergelijken met die van de binnenvaart. ‘In de TIP verwacht ik een goede discussie over dit onderwerp, omdat anderen ook in de binnenvaart onderzoek doen.’ Daarbij is er veel aandacht voor onderlinge samenwerking: Mark Rietdijk kijkt bij containervervoerder Neska naar de optimalisering van de belading van schepen. Rory Hoogendijk verdiept zich bij hetzelfde bedrijf in de communicatie rond het laden en lossen tussen de terminals en het hoofdkantoor: ‘We zullen veel contact hebben.’

Adviezen voor de branche
Ömer Koç en Demi-leigh Despas, beiden student human resoure management, gaan gezamenlijk voor transportbedrijf AMS en expediteur Deen Shipping onderzoeken hoe de binnenvaart mensen kan binnenhalen en behouden. Ömer: ‘De binnenvaart is best een gesloten wereld. Bij veel binnenvaartbedrijven is er een tekort aan betrokken personeel dat zich voor lange tijd wil binden. We onderzoeken de factoren die hierbij een rol spelen.’ Demi-leigh vult aan: ‘We willen met adviezen komen waar de branche echt wat aan heeft. Door de contacten en masterclasses in de TIP leren wij weer meer over de binnenvaart.’ De twee worden begeleid door Daphne den Otter, hrm-officer bij AMS. Ook zij is weer deelneemster van de TIP. ‘Ik heb een solofunctie in het bedrijf. Ik ben daarom heel blij met dit onderzoek.’

Resultaten lange termijn
Dwarsverbanden, synergie en netwerkverbreding kenmerken de werkwijze van de TIP. ‘Haast teveel om op te noemen’, meent Danielle Stolk. Na twintig weken wordt de TIP afgesloten. Stolk verwacht dat de resultaten op lange termijn doorwerken. Door de uitdagingen die de TIP biedt aan jonge talenten, zoals Kirstin, zullen zij zich meer verbonden voelen met hun werkgever.’ Dat is volgens haar noodzakelijk. ‘Anders verdwijnen deze jonge talentvolle professionals weer naar andere sectoren of bedrijven.’

Stolk wil deze eerste TIP graag een vervolg geven. ‘Ik ben in gesprek met bedrijven uit het Merwe-Vierhavengebied (M4H) over een tweede ronde. Denk aan het thema energietransitie. Mogelijk hebben ook andere opleidingen of sectoren behoefte aan de opzet van een community zoals de TIP. Verder is een draaiboek met een stappenplan beschikbaar om een community als deze op te zetten.’ 

 

Meer weten? Mail Danielle Stolk via d.stolk@hr.nl.