• 25 september 2019

Nederland neemt voortouw in logistieke data-uitwisseling in de EU

Nederland neemt voortouw in logistieke data-uitwisseling in de EU

Nederland neemt voortouw in logistieke data-uitwisseling in de EU 1024 768 Topsector Logistiek

partners FEDeRATEDOp 4 september 2019 vond in Brussel de kick-off van het FEDeRATED project plaats. Het doel van het project is om het delen van logistieke data – over grenzen heen – voor alle transportmodaliteiten te bevorderen, en daarmee de positie van de logistieke sector in de EU als geheel te versterken. Onder leiding van het ministerie van IenW werken 14 partners uit 6 Europese landen hieraan samen.

FEDeRATED hanteert hetzelfde gedachtengoed als de actielijn NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform) van de Topsector Logistiek, maar dan op Europees niveau. Door drempelloze data-uitwisseling mogelijk te maken, kan de logistieke sector zowel bestaande processen optimaliseren als een wereld van mogelijkheden openen voor ‘datagedreven’ innovaties.

Barrières wegnemen
Bestaande netwerken en infrastructuren kunnen op dit moment niet met elkaar communiceren, waardoor samenwerken bemoeilijkt wordt. Het project FEDeRATED wil dit probleem oplossen. Concrete nationale en internationale projecten dienen als proeftuin voor samenwerking tussen bestaande netwerken en infrastructuren. Het doel is om hiermee de barrières om data te delen binnen en tussen alle transportmodaliteiten weg te nemen. In nauwe samenwerking met de Europese Commissie wordt bekeken of – en zo ja hoe – er in de EU een regulerend kader voor data delen in transport en logistiek moet komen.

iSSHARE toetsen op toepasbaarheid
FEDeRATED bouwt voort op wat er al is. Denk aan bestaande (Port) Community systemen en de Single Windows voor lucht en zee, maar ook bestaande logistieke standaarden, zoals digitale vrachtdocumenten voor de verschillende modaliteiten (eCMR, eAWB, etc.). Ook het afsprakenstelsel iSHARE, dat in opdracht van NLIP is ontwikkeld, wordt binnen het project getoetst op toepasbaarheid binnen de Europese architectuur en waar mogelijk ook geïmplementeerd. De resultaten van de Topsector Logistiek dragen daarmee ook bij aan een betere logistiek op EU-niveau.

De Europese Commissie is nauw bij het project betrokken en cofinancier in het raamwerk van de Connecting Europe Facility (CEF).