• 25 juli 2019

Acht consortia van start in Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

Acht consortia van start in Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

Acht consortia van start in Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten 1024 576 Topsector Logistiek

Voor de ontwikkeling van een Duurzaam Living Lab voor de Topsector Logistiek zijn naar aanleiding van de call ‘Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten’ van NWO en TKI Dinalog acht onderzoeksconsortia gehonoreerd. De onderzoeken en  experimenten die binnen deze living labs worden uitgevoerd dragen bij aan het vernieuwen van het transport- en mobiliteitssysteem. De Topsectoren Water & Maritiem en Energie worden bij de ontwikkeling betrokken.

Fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek
De call Duurzame Living Labs Fase 2 financiert het opzetten van innovatieve ‘living labs’ waarbinnen de gehonoreerde ‘lighthouse projecten’ plaatsvinden. De projecten combineren vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau om zo bij te dragen aan structurele veranderingen in de logistieke sector.

De door NWO geformuleerde Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering is een integraal onderdeel van de call. Dit betekent dat ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties, waar bij de ‘living labs’ onderzoek naar wordt gedaan, in een vroegtijdig stadium worden meegenomen.

Financiering
Duurzame Livinglabs Fase 2: Lighthouse projecten vormt een vervolg op fase 1 waarin ter ondersteuning van consortiumvorming ontwikkelsubsidie werd toegekend. Het totale budget voor deze call was 12.775.000 euro. Daarvan werd 6 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 6.775.000 euro door NWO. Binnen NWO betreft het een samenwerking van Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA).

Meer weten?
Bekijk hier welke projectvoorstellen zijn gehonoreerd?