• 22 juli 2019

Concurrentiegerichte Dialoog ‘Control-tower container wegvervoer’

Concurrentiegerichte Dialoog ‘Control-tower container wegvervoer’

Concurrentiegerichte Dialoog ‘Control-tower container wegvervoer’ 1024 768 Topsector Logistiek

Wilt u als IT-dienstverlener in de logistiek bijdragen aan een efficiënte corridor Rotterdam – Venlo? Schrijf u voor 27 september 2019 in voor de aanbesteding in de vorm van een ‘concurrentiegerichte dialoog’ van de Topsector Logistiek. Het doel van de aanbesteding is het vinden van een marktpartij die door middel van data ontsluiting van wegvervoerders, verladers, terminals, depots en wegbeheerders, efficiencywinst kan boeken voor het wegvervoer van containers op de corridor Rotterdam – Moerdijk – Tilburg – Venlo. Deze opdracht bouwt voort op de al ontwikkelde Mainport Control Tower.

Voor wie
In deze aanbesteding zijn we op zoek naar IT-dienstverleners met een duidelijke footprint in de logistieke sector. Daarnaast beschikken ze over ervaring in het ontsluiten van logistieke data voor hun klanten en bieden ze functionaliteiten voor logistieke optimalisaties.

Selectieprocedure
De Topsector Logistiek zal uit de inschrijvingen vijf marktpartijen selecteren. Samen met deze partijen gaat zij de dialoog aan om met behulp van hun (markt)kennis een optimaal en kansrijk plan voor de corridor te ontwikkelen en uit te vragen. De vijf geselecteerde partijen kunnen zich daar vervolgens voor inschrijven. Eén van hen wordt geselecteerd om het plan uit te voeren.

Achtergrondinformatie
Om uitdagingen als de toename van de te verwerken transportvolumes, de verminderende bereikbaarheid in Nederland en de roep om duurzamer transport het hoofd te bieden, heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2017-2018 samen met Transport en Logistiek Nederland en een aantal andere partijen de ‘Mainport Control Tower’ ontwikkeld. De Mainport Control Tower maakt realtime verkeersinformatie beschikbaar in Zuid-Holland. Met deze informatie kunnen vervoerders hun ritten optimaal inplannen en uitvoeren, omdat ze bijvoorbeeld op de hoogte zijn hoe lang trucks onderweg zijn. Daarnaast zijn deze partijen gestart met het koppelen van IT-systemen (TMS/FMS) van container¬ wegvervoerders aan de Control Tower. Met deze data is er beter inzicht in de wacht- en verblijftijden bij de containerterminals in het havengebied waardoor trucks hier niet meer onnodig hoeven te wachten. Hierdoor wordt CO2 bespaard en de overlast in de omgeving wordt hiermee beperkt.

Volgende stap van data ontsluiting
De Topsector Logistiek wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling van data ontsluiting in de logistiek. Het doel is om in de volgende fase minimaal 25% van de data uit vrachtwagens op de corridor Rotterdam – Venlo via de Control Tower te ontsluiten.

Gebruik van open standaarden
Open standaarden als iSHARE en Open Trip Model (OTM) worden toegepast bij de verdere ontwikkeling. Daarmee is het niet alleen mogelijk om makkelijk, veilig en gecontroleerd data uit te wisselen, maar ook maken deze open standaarden de Control Tower eenvoudig schaalbaar voor andere regio’s, modaliteiten en vervoerseenheden, zoals stukgoed en bulk.

Meer weten? Bezoek de website.