• 10 juli 2019

UC Group en Visma Connect brengen iSHARE verder

UC Group en Visma Connect brengen iSHARE verder

UC Group en Visma Connect brengen iSHARE verder 400 226 Topsector Logistiek

iShare logoDe Topsector Logistiek heeft de adoptie van iSHARE via de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ aan de UC Group gegund. UC Group zal hiervoor samenwerken met Portbase, Cargonaut en ECS. Het beheer van het afsprakenstelsel iSHARE tot eind 2020 aan Visma Connect gegund.

Visma Connect en beheer iSHARE
Visma Connect is sinds 2006 specialist op het gebied van afsprakenstelsels in de logistieke sector in Nederland. Zo bouwden zij Maritime Single Window, een werkwijze die ervoor zorgt dat alle lucht- en zeevracht formaliteiten in Nederland op een efficiënte en veilige manier worden afgehandeld.

Vertrouwde partijen voor adoptie iSHARE
De adoptie van iSHARE komt de komende jaren in vertrouwde handen. UC Group, Portbase en Cargonaut werken namelijk al sinds de oprichting van iSHARE mee aan het afsprakenstelsel. ECS International en UC Group committeerden zich al vroegtijdig als iSHARE Partner. Een mooie combinatie van logistieke kernspelers en gedegen kennis van ICT en implementaties.

Begeleiden en doorontwikkelen
De voormalige opdrachtnemer INNOPAY, die iSHARE in opdracht van de Topsector Logistiek hielp ontwikkelen, zal de taken de komende maanden overdragen. Daarnaast zal de huidige governance van Stichting iSHARE borgen dat er een directe lijn naar de Topsector Logistiek blijft bestaan. En de iSHARE gecommitteerde partijen uit de logistieke sector blijven mede bepalen hoe het afsprakenstelsel zich verder ontwikkelt.

Achtergrondinformatie
In 2017 maakten tientallen logistieke organisaties op initiatief van de Topsector Logistiek en onder regie van consultancybureau INNOPAY gezamenlijk afspraken omtrent data delen. Het doel: makkelijk, veilig en gecontroleerd data met elkaar delen. Zo kunnen ook organisaties die zich verderop in de keten bevinden en elkaar over het algemeen niet kennen op een vertrouwde manier data met elkaar delen.

Sinds 2018 is iSHARE beschikbaar voor de gehele logistieke sector: voor grote- en kleine ondernemingen, publieke- en private organisaties en vragers en aanbieders van data en hun leveranciers. Inmiddels werken meerdere logistieke organisaties en IT-bedrijven aan de implementatie van de technische specificaties van iSHARE in hun software. Zodra zij de technische implementatie hebben afgerond en de Toetredingsprocedure hebben afgerond, worden zij als Deelnemer toegelaten tot het iSHARE-netwerk. iSHARE is een netwerk van logistieke partijen die werken volgens de iSHARE afspraken en daarmee onderling drempelloos data kunnen delen.

Meer weten? Neem contact op met Annefleur Lohman via annefleurlohman@nlip.org of via +31 6 5497 3396

Topsector Logistiek
De Topsector Logistiek is een van de negen topsectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. Binnen deze sector werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan een sterke internationale concurrentiepositie van Nederland, een uitstekend innovatie- en vestigingsklimaat voor het logistieke en verladende bedrijfsleven en een passende bijdrage aan een leefbare samenleving.