• 14 juni 2019

Lancering e-JointCorridor: digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten op multimodaal transport bespaart tot 20% doorlooptijd

Lancering e-JointCorridor: digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten op multimodaal transport bespaart tot 20% doorlooptijd

Lancering e-JointCorridor: digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten op multimodaal transport bespaart tot 20% doorlooptijd 1024 683 Topsector Logistiek

Lancering e-JointCorridor

Tijdens het LCB JAAREVENT op 13 juni is de allereerste e-JointCorridor gepresenteerd. Bij de e-JointCorridor wordt vrachtinformatie over verschillende modaliteiten heen gedigitaliseerd. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben op regionaal en landelijk niveau samengewerkt. De samenwerking toont de unieke logistieke innovatiekracht van Logistics Community Brabant aan.

Van oudsher kent elke afzonderlijke modaliteit zijn eigen papieren vrachtdocument. Zo maakt het wegvervoer gebruik van de CMR en het spoor van de CIM. Al dat papierwerk kost tijd en geld, is foutgevoelig en staat grootschalige multimodale samenwerking in de weg. Tegelijkertijd speelt multimodaal transport een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam transport. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van de CO2-uitstoot, terugdringen van de congestie op wegen en  het oplossen van het dreigende chauffeurstekort. Om multimodaal transport voor grote groepen verladers en vervoerders toe te passen en op te schalen, is het van belang de complexiteit van papierwerk weg te nemen. NewWays Noord-Brabant, een programma in het thema Multimodaal van Logistics Community Brabant, neemt het initiatief om dit probleem aan te pakken.

Samenwerken

Het LCB JAAREVENT

Eind januari is het startschot is het startschot gegeven om alle benodigde papieren vrachtdocumenten op de corridor Tilburg – Rzepin (Polen) te digitaliseren. NewWays Noord-Brabant, IT-dienstverlener Collect + Go en BUas-afstudeerder Martijn Leenknegt werkten naar een prachtig digitaal eindresultaat toe. De betrokken vervoerders H.Essers en GVT en de verlader Bostik Benelux B.V. waren hier nauw bij betrokken. Met de e-JointCorridor worden de vrachtdocumenten in de systemen van Bostik automatisch tot e-CMR’s gedigitaliseerd. Deze e-CMR’s zijn voor de vervoerders direct digitaal beschikbaar voor het wegvervoer van de fabriek naar de railterminal in Tilburg. Tegelijkertijd kan de railterminal met het opmaken van de vrachtdocumenten voor het spoorvervoer naar Rzepin starten. De e-CMR’s van de afzonderlijke vrachtwagens, die voor dezelfde trein bedoeld zijn, sluiten naadloos aan op de e-CIM, de digitale CIM voor het spoorvervoer. Met de e-CMR’s kunnen zelfs vervoerders in Rzepin alvast het laatste stuk wegvervoer naar de ontvanger voorbereiden.

Betere beschikbaarheid en efficiëntie
Dankzij de digitale beschikbaarheid van de vrachtdocumenten in elke schakel van de keten versnelt de doorstroming van de goederen bij het laden, overslaan en lossen. De eerste bevindingen wijzen op een besparing van de doorlooptijd tot 20%. Met hetzelfde aantal transportmiddelen is op deze manier een hogere transportfrequentie realiseerbaar. Dit duidt op een enorme productiviteitsverbetering en daarmee een verdere versterking van de positie van multimodaal transport ten opzichte van klassiek wegtransport.

Andere belangrijke voordelen zijn een efficiëntere administratieve transportafwikkeling, meer service en transparantie. De volgende stap van het digitaliseren van vrachtbrieven is het opschalen naar andere verladers en vervoerders op de corridor. Op deze manier zullen ook andere corridors gedigitaliseerd worden, inclusief verbindingen via de binnenvaart.

De bezoekers bestonden uit studenten, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen

Implementatiemodel
De e-JointCorridor wordt aangeboden via het platform van Collect + Go en voldoet aan alle wet- en regelgeving (NIWO-gecertificeerd). Daarnaast wordt deze samen met andere e-CMR  aanbieders binnen het samenwerkingsverband Digi-Transit interoperabel gemaakt. NewWays Noord-Brabant is een initiatief van Logistics Community Brabant, en is onderdeel van het landelijke netwerk van Lean & Green Off-Road. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek, met ondersteuning vanuit de actielijnen Synchromodaal en NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform). Alle kennis van de e-JointCorridor zal publiekelijk gedeeld en doorontwikkeld worden met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid via Logistics Community Brabant, Lean & Green en de Topsector Logistiek.

Meer weten? Bel of mail naar Frans van den Boomen – van Connekt/LCB: frans.vandenboomen@connekt.nl – 06 46976386. Bekijk ook de aftermovie.