• 21 mei 2019

Aanbesteding: ‘iSHARE Adoptie en Beheer’

Aanbesteding: ‘iSHARE Adoptie en Beheer’

Aanbesteding: ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ 577 301 Topsector Logistiek

Rollen in het iSHARE landschap

Ambieert u als organisatie vanaf juli een rol bij het beheer en/of de verdere uitrol van het iSHARE-afsprakenstelsel? Schrijf u dan voor 24 juni in voor de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’, de uitvoeringsorganisatie van de Topsector Logistiek. 

Eén aanbesteding, twee percelen
De aanbesteding markeert het einde van de projectfase van iSHARE en de start van het vervolgprogramma onder leiding van de organisatie(s) die het beheer en de verdere uitrol van het afsprakenstelsel op zich neemt/nemen. De aanbesteding bestaat uit twee verschillende percelen waar u apart op kunt inschrijven:
1. Het Beheer van iSHARE; doorontwikkeling en verbetering van het stelsel en het creëren van randvoorwaarden die nodig zijn om het afsprakenstelsel ten dienste van de logistieke sector optimaal te laten functioneren.
2. De Adoptie van iSHARE; het aanjagen en faciliteren van de adoptie van het afsprakenstelsel door logistieke partijen en IT leveranciers.

Voor wie?
Voor ‘Beheer en Adoptie van iSHARE’ zoeken we partijen die kennis hebben van iSHARE of vergelijkbare materie, zoals IAM, consent en afsprakenstelsels. Voor het perceel ‘Adoptie’ is het belangrijk dat een partij een versnelling van adoptie kan creëren.

Achtergrondinformatie
In 2017 hebben tientallen logistieke organisaties onder leiding van consultancybureau INNOPAY gezamenlijk afspraken ontwikkeld. Met deze afspraken kunnen organisaties onderling makkelijk, veilig en gecontroleerd logistieke data delen. Ook met organisaties die zich verderop in de keten bevinden en die veelal onbekend zijn.

Sinds 2018 kan de gehele logistieke sector, zoals grote en kleine ondernemingen, publieke en private organisaties, vragers en aanbieders van data en hun leveranciers, gebruik maken van het afsprakenstelsel iSHARE. iSHARE is een set van afspraken waarmee partijen drempelloos, veilig en snel data met elkaar kunnen delen. Inmiddels werken verschillende logistieke organisaties en IT-bedrijven aan de implementatie van iSHARE in hun software. Organisaties die iSHARE inbouwen en de Toetredingsprocedure succesvol afronden worden onderdeel van het iSHARE-netwerk.

Meer weten over de aanbesteding? Bezoek Tenderned met het kenmerk 224070.