• 1 april 2019

Dare2Share in Zeeland laat innovaties landen in het mkb

Dare2Share in Zeeland laat innovaties landen in het mkb

Dare2Share in Zeeland laat innovaties landen in het mkb 1024 580 Topsector Logistiek

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat regionaal mkb, kennisinstellingen en de overheid beter samenwerken en kennisdelen rondom logistieke vraagstukken? Die vraag staat centraal bij het project Dare2Share. De provincie Zeeland is als eerste gestart met de uitvoering van Dare2Share en wil daarmee het Zeeuws mkb beter in contact brengen met het hbo zodat bedrijven sneller innoveren. “Transportondernemers in het mkb zijn meestal druk met het verwerken van hun dagelijkse logistieke vrachten. Het ontbreekt hen aan tijd en capaciteit om deze innovatieve thema’s individueel op te pakken”, aldus Rob Koppejan, projectmanager van Dare2Share.

De aanvraag voor Dare2Share, een initiatief van de provincies Zeeland en Limburg en ondersteund door de Topsector Logistiek samen met Zeeland Connect en de KennisDC’s Zeeland en Limburg, werd eind 2018 toegekend. Het project wordt gefinancierd van het subsidieprogramma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020 (OPzuid) en heeft als doel om innovaties in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant te versterken.

Op 28 februari jl. gaven bedrijven, vertegenwoordigers van Provincie Zeeland en de Topsector Logistiek de aftrap voor Dare2Share bij visverwerker Kotra in Yerseke.

Talent Innovatie Pool
Dare2Share is volop verweven met het hbo in Zeeland en Limburg. Zo wordt er in Zeeland samengewerkt met HZ University of Applied Sciences, ofwel KennisDC Zeeland. Zo’n 30 stagiairs en afstudeerders vormen hierbij verschillende Talent Innovatie Pools (TIP). In groepjes dragen zij oplossingen aan voor actuele logistieke vraagstukken vanuit het mkb. Binnen een TIP wisselen stagiairs, afstudeerders en hun begeleiders kennis uit en worden de studenten bij een of meerdere bedrijven ingezet. “In de talentenpool wordt gericht aan innovatieve bedrijfsvraagstukken gewerkt. De kennis wordt vervolgens tussen bedrijven, professionals en studenten gedeeld. Ook wordt er kennis gedeeld tussen bedrijven, professionals en studenten. Daarbij wordt er gezorgd dat deelnemende bedrijven een nieuwe talentvolle stagiair of afstudeerder krijgen, zodat innovaties daadwerkelijk kunnen worden begeleid tot de invoering”, zegt Koppejan. Met hun deelname aan Dare2Share doen professionals via studenten en docenten/onderzoekers nieuwe kennis op. Daarmee draagt Dare2Share bij aan de ambitie om een leven lang te ontwikkelen en vergroot het de innovatiekracht van bedrijven in de logistiek.

Een eerste voorbeeld is de TIP rondom de invoering van digitale vrachtbrieven. Deze talentenpool start met de ervaringen vanuit visverwerker Kotra, een bedrijf dat de digitale vrachtbrief al heeft ingevoerd. Studenten worden hierbij ingezet om de invoering van de digitale vrachtbrief bij deelnemende bedrijven voor te bereiden.

Een tweede TIP is gericht op het gebruik van blockchain-toepassingen in de logistiek. Vijf bedrijven, vertegenwoordigers van HZ University of Applied Sciences, Zeeland Connect en studenten werken hierbij samen aan het opstellen van geschikte cases.

Innovatiescan Dare2Share
Vanaf mei kunnen logistieke bedrijven een scan laten uitvoeren om vragen op het gebied van innovatie in de logistiek te laten inventariseren. “Op basis van de inventarisatie wordt een aanbod van technologieleveranciers opgezet om innovaties bij de logistieke bedrijven in het Dare2Share programma te ondersteunen”, aldus Koppejan.

Meer weten? Mail ons via info@topsectorlogistiek.nl.