• 12 maart 2019

Nieuwe MIT-regeling gaat op 9 april open

Nieuwe MIT-regeling gaat op 9 april open

Nieuwe MIT-regeling gaat op 9 april open 1024 683 Topsector Logistiek

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen met verschillende subsidieregelingen. Een mooi voorbeeld is de Mkb-innovatiestimulering Regio en (MIT). Deze regeling, die inmiddels 5 jaar bestaat, stimuleert innovatie bij midden- en kleinbedrijven over regiogrenzen. Op 9 april 2019 wordt de aanvraagperiode voor deze regeling weer geopend.

De MIT-regeling gaat dit jaar open voor de instrumenten haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Hieronder vallen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met de kennisvouchers kunnen ondernemers bij een Nederlandse kennisinstelling een antwoord krijgen op hun vraag over bijvoorbeeld de vernieuwing van een product, productieproces of dienst. Met deze ‘waardebon’ kan men maximaal 50% korting krijgen.

Tenslotte kunnen ondernemers die samenwerken met andere mkb’ers aan de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. De call voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt opengesteld op 11 juni 2019.

Meer informatie?

Voor de exacte invulling per instrument en openstellingen in de regio’s kunnen ondernemers terecht op de website van RVO. Hier vindt men ook een Loketwijzer en verhalen van ondernemers die met de MIT hun innovatieprojecten hebben kunnen verwezenlijken. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.