• 6 maart 2019

Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector

Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector

Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector 950 885 Topsector Logistiek

De logistieke sector in Nederland kan de gevolgen van een harde Brexit beperken wanneer zij niet alleen het belang van intensiever digitaal data delen onderkent, maar er ook naar gaat handelen. Zeker nu de Nederlandse overheid een belangrijke barrière voor data delen heeft weggenomen.

Het Verenigd Koninkrijk stapt op 29 maart 2019 uit de Europese Unie. Met nog een paar weken te gaan, bereiden bedrijven in de logistiek zich voor op een harde Brexit. Bij een harde Brexit stappen de Britten uit de interne markt en de douane-unie. Dit betekent dat vrij vervoer van goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk stopt en de grenzen gaan daadwerkelijk dicht. Ook krijgen importerende- en exporterende bedrijven te maken met douaneverplichtingen die extra werk en risico op verstoringen met zich meebrengen. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse logistieke sector, want na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk onze belangrijkste handelspartner.

Uitdaging en oplossing 

Nederlandse transportbedrijven maken bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 162.000 ritten naar het Verenigd Koninkrijk. Een Brexit betekent voor deze chauffeurs vooral: stilstaan. Voor hun bedrijven: onzekerheid en extra kosten. En in het geval van bederfelijke waar en ‘just-in-time’ toelevering: verlies van omzet.

De meest praktische oplossing om opstoppingen en vertragingen bij de grens te voorkomen of te verminderen wordt vooral gevonden in digitaal data delen. Het beschikbaar stellen van data aan meerdere ketenpartijen – al dan niet over grenzen heen – bevordert transparantie in de keten en zorgt ervoor dat partijen beter kunnen anticiperen en reageren op verstoringen.

Een goed voorbeeld van een praktische oplossing is de Import Status van het digitale Community Platform van Portbase. Vervoerders doen hierbij een voormelding van hun douaneformaliteiten en krijgen in een vroeg stadium digitaal real-time inzicht of zij voldoen aan hun douaneverplichtingen. Hierdoor weten ze of en wanneer lading probleemloos een terminal kan verlaten. Deze oplossing scheelt vervoerders tijd en geld.

Afsprakenstelsel iSHARE

Een belangrijke versneller voor deze vormen van digitalisering is het afsprakenstelsel iSHARE, een initiatief van de Topsector Logistiek. iSHARE regelt veilige toegang tot data binnen de logistieke sector en lost de vertrouwenskwestie op die onlosmakelijk is verbonden aan digitaal data delen en die vaak een barrière vormt voor intensiever data delen. Want data delen wekt vragen op: Kan ik deze partij wel vertrouwen? Ook die in het Verenigd Koninkrijk? Wat gebeurt er met mijn data? En hoe beperk ik het gebruik van mijn data?

Logistieke partijen die lid zijn van het iSHARE-stelsel, en conform de afspraken van iSHARE werken, kunnen elkaar onderling vertrouwen en elkaar rechten geven om heel specifieke data voor heel een bepaalde periode en doeleinde in te zien. De douane kan bijvoorbeeld een transporteur real-time inzicht geven in de actuele douanestatus. Of een kweker machtigt zijn transporteur om zijn klant in het Verenigd Koninkrijk voor deze rit een real-time kijkje te geven in de exacte locatie van de vrachtwagen met zijn tomaten.

iSHARE zorgt ervoor dat partijen nog sneller en veiliger data delen dan nu het geval is. De Topsector Logistiek heeft met iSHARE de basis gelegd voor het op grotere schaal delen van data, voor meer transparantie in de keten en voor het beperken van de gevolgen van een Brexit.

Heeft u nog vragen? Mail naar info@topsectorlogistiek.nl