• 31 januari 2019

Nieuwe subsidie elektrisch transport gestart

Nieuwe subsidie elektrisch transport gestart

470 313 Topsector Logistiek

Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dagen ook dit jaar weer ondernemers, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties uit om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Onder andere door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en- Innovaties in Transport (DKTI Transport). Vanaf nu kunt u zich opgeven.

De Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport) geeft invulling aan de doelstellingen van het Energie- en klimaatakkoord. Daarnaast ondersteunt de regeling transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema’s als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer. De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021.

Projectsoorten
U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling. Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Het resultaat van het project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden.

Vanaf maart start de volgende aanmeldronde. Meer informatie vindt u dan hier.