• 24 december 2018

TSL beloont snelle implementatie van digitale standaarden voor het delen data

TSL beloont snelle implementatie van digitale standaarden voor het delen data

1024 725 Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek heeft een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor het MKB om open logistieke standaarden op korte termijn te implementeren. Het gaat om de standaarden Papierloos Transport, OpenTrip Model en iSHARE. Partijen die zich voor eind 2018 melden en de standaarden in Q1 2019 weten te implementeren, kunnen rekenen op een bijdrage van de Topsector. Logistiek dienstverleners, verladers, expediteurs, transporteurs en IT-leveranciers die voor de logistieke sector werken, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Het delen van informatie is cruciaal om ketens te optimaliseren en transparant te maken en daarmee onze positie als logistieke topspeler te behouden. Om veilig en efficiënt logistieke data met elkaar te kunnen delen moeten partijen op z’n minst dezelfde taal spreken en goede afspraken hebben onder welke voorwaarden ze data met elkaar delen. Een drietal binnen de sector ontwikkelde, open en voor ieder toegankelijke, logistieke standaarden maakt dit mogelijk.

De standaarden voor Papierloos Transport (transportopdracht, vrachtbrief en factuur) en het OpenTrip Model, een ‘woordenboek’ voor data delen in de logistiek, zorgen ervoor dat partijen in en rond de logistiek (o.a. verkeersmanagement) dezelfde taal te spreken. Het afspraken­stelsel iSHARE regelt de identificatie (wie ben je?), authenticatie (hoe bewijs je dat?) en autorisatie (welke data mag je zien?).

Hoe meer partijen deze zelfde standaarden gebruiken, hoe groter het voordeel voor alle betrokkenen is. Naast het gemak van eenvoudig data delen met al bekende partijen, is een van de grote voordelen dat het veel makkelijker wordt om met nieuwe partijen te gaan samenwerken. Bij het samenwerken met een nieuwe, nog onbekende partij, of het inschakelen van een onderaannemer, is het daardoor niet meer nodig om nieuwe (tijd- en geldrovende) unieke koppelingen of afspraken te maken. Een belangrijk hulpmiddel om flexibel in te kunnen spelen op steeds snellere ontwikkelingen in de logistieke sector.

De Topsector Logistiek onderstreept het belang van sector breed gebruik van de standaarden, omdat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan optimalisatie en transparantie van logistieke ketens en daarmee aan een toekomstbestendige en duurzame logistiek. Papierloos Transport, OpenTrip Model en iSHARE zijn open standaarden, neutraal en voor iedereen toegankelijk, zonder commerciële belangen, waarvan de Topsector de toepassing wil stimuleren en faciliteren.

Partijen die (één of meer) standaarden in het eerste kwartaal van 2019 aantoonbaar hebben geïmplementeerd, ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.000,- voor de standaarden Papierloos Transport, en tot maximaal €5.000,- voor OpenTrip Model en iSHARE. SUTC, het expertisecentrum voor logistieke standaarden voert de regeling uit namens de Topsector Logistiek.